Hyppää pääsisältöön
bazaar_banneri1_intran-kuvakoko.jpg

Bazaar - digitaalinen yhteistyöalusta

Bazaar on digitaalinen alusta, joka tuo yhteen Tampereen korkeakouluyhteisön jäsenet, alueelliset yritykset ja muut organisaatiot sekä kaikki jatkuvasta oppimisesta innostuneet ihmiset.

Bazaar on kohtaamispaikka, jossa voi jakaa, etsiä ja löytää osaamista sekä avauksia erilaisiin yhteistyötarpeisiin. Sen tavoitteena on mahdollistaa uudenlaisten, matalan kynnyksen yhteistyömallien toteuttaminen yritysten, yhteisöjen ja korkeakouluyhteisön jäsenten kanssa.

Bazaarin toimintaa pilotoidaan parhaillaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on tukea Bazaarin avulla Pirkanmaan alueelle kehittyvän jatkuvan oppimisen ekosysteemin toimintaa. Ensi vaiheessa Bazaarissa keskitytään vahvistamaan opiskelijoiden ja työnantajien yhteistyön uusia muotoja.

Jatkossa Bazaaria kehitetään tukemaan myös tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin uusia yhteistyötapoja.

Yrityksille ja muille organisaatioille

Bazaarista kehitetään alustaa, josta yritykset ja muut organisaatiot voivat etsiä ja löytää asiantuntemusta, osaamista, osaamisen kehittämistä sekä ituja tutkimus- ja innovaatioyhteistyölle.

Ensi vaiheessa Bazaarin tavoitteena on laskea erityisesti opiskelijayhteistyön aloittamisen kynnys mahdollisimman matalaksi ja tarjota kaksisuuntainen kanava yhteistyöaloitteille.

Bazaar voi auttaa eteenpäin, kun organisaatiosi haluaa:

 • Laajentaa, lisätä ja monipuolistaa oppilaitosyhteistyötä matalalla kynnyksellä.
 • Verkostoitua tulevaisuuden osaajien kanssa.
 • Löytää taitavia tekijöitä opinnäytetyölle tai harjoittelijaksi.
 • Hyödyntää monialaista yhteistyötä yksittäisen haasteen ratkaisemiseen.
 • Rakentaa myönteistä työnantajamielikuvaa.
 • Yhteiskehittää opiskelijoiden kanssa toimintaa, palvelua, tuotetta tai yksittäistä ideaa.

Ota yhteyttä ja tule mukaan kehittämään Bazaaria yhdessä

Opiskelijalle

Bazaarissa voit jakaa ja kehittää osaamistasi yhdessä alueen yritysten ja työnantajaorganisaatioiden kanssa. Jatkossa Bazaaria kehitetään palvelemaan opiskelijoita myös muilla sellaisilla tavoilla, jotka rakentavat uudenlaista yhteistyötä opiskelijoiden ja muiden toimijoiden välille.

Bazaar tarjoaa mahdollisuuksia, kun haluat:

 •     Verkostoitua ja luoda työelämäkontakteja yrityksiin sekä yhteisöihin.
 •     Hyödyntää osaamistasi yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa.
 •     Löytää opinnäytetyön aiheen tai harjoittelupaikan.
 •     Ratkoa yritysten ja yhteisöjen toiminnasta nousevia tosielämän haasteita.
 •     Kehittää osaamistasi monialaisesti.

Ota yhteyttä ja tule kehittämään alustaa opiskelijan tarpeita vastaavaksi

Ihmisiä verkostoitumiassa TechBites-tapahtumassa.

Yhdessä Tampereen kauppamarin kanssa

Tampereen kauppakamari ja sen jäsenyritykset ovat merkittävässä roolissa Bazaarin kehittämisessä.