Avaintietoa korkeakouluyhteisöstä

Tampereen korkeakouluyhteisön muodostavat Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Korkeakouluyhteisössämme on 30 000 opiskelijaa. Opiskelijoista kolmannes opiskelee Tampereen ammattikorkeakoulussa, kaksi kolmannesta yliopistossa.

Ammattikorkeakoulussa aloittaa vuosittain opintonsa 2 600 uutta opiskelijaa. Yliopistossa aloittavia on vuosittain 3 000.

Henkilötyövuosia korkeakouluyhteisössä on yli 4200.

Strategiamme