Hyppää pääsisältöön

Alumnimme Disa Kamula: Opinnot antaneet laaja-alaisen sivistyksen työuralle

Julkaistu 12.11.2019
,
päivitetty 18.11.2021
Tampereen yliopisto
Alumni_Disa_Kamula
Kulttuurialan moniottelija, ohjaaja ja kouluttaja Disa Kamula tarjoaa yrityksensä kautta ratkaisuja luoviin haasteisiin. Teatterin ja draaman tutkimuksesta vuonna 2007 valmistunut Kamula perusti oman yrityksen vuonna 2018 ja arvostaa nykyisessä työssään loputtomia mahdollisuuksia, poikkialaisuutta ja uudenlaisia verkostoja. Kohtaamiset muiden alojen edustajien kanssa ovat kirkastaneet ymmärrystä siitä, mitkä hänen omat vahvuutensa pohjimmiltaan ovat.

Disa Kamula muutti Tampereelle opiskelemaan pienestä Nilsiän kaupungista suoraan lukion jälkeen vuonna 1999. Opiskeluaika sekä pääaineen tiivis 12 opiskelijan porukka ovat jääneet hänelle lämpimästi mieleen.

- On ollut hauska huomata, kuinka erilaisiin töihin olemme saman opintotaustan pohjalta päätyneet. Yksi johtaa teatteria, toinen tekee yhdistystyötä ja kolmas työskentelee kaupungin kulttuuripalveluissa. Itsekin olen kulkenut monivaiheisen polun nykyiseen yrittäjyyteen, Disa kertoo.

Disa päätyi Tampereen yliopistoon opiskelemaan silloiseen teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineeseen, koska se tuntui ainoalta alalta, joka häntä aidosti innosti. Oman pääaineen opintoja järjestettiin ensimmäisenä opiskelusyksynä kuitenkin vain vähän, joten Disan opinnot alkoivat käytännössä sivuaineopinnoilla. Hän valitsi suomen kielen pitkäksi sivuaineeksi tutorien suosituksesta.

- Suomen opinnoista on ollut työssäni paljon hyötyä, vaikka tuskinpa suomen kielen osaaminen menisi hukkaan missään ammatissa. Suunnitelmani äidinkielen opettajaksi opiskelemisesta kuitenkin hautautuivat pedagogisten opintojen pääsykokeessa, joissa iski vahva tunne, että tämä ei olekaan minua varten. Siinä mielessä ne olivat parhaat pääsykokeet, joissa olen käynyt, Disa nauraa.

Omiin opintovalintoihinsa Disa on ollut jälkikäteenkin tyytyväinen ja kokee niiden antaneen laaja-alaisen sivistyksen työuraa varten. Hän vannoo poikkitieteellisyyden nimiin.

- Suosittelen menemään rohkeasti myös sellaisille kursseille, joiden aihepiiristä ei tiedä ennalta mitään. Opiskelu voi silloin olla erityisen hedelmällistä, ja siinä oppii paitsi aivan uudesta alasta myös itsestään. Työelämässäkin tarvitaan nimenomaan monipuolisuutta.

Aivan sattumanvaraisia valintoja Disa ei kuitenkaan suosittele.

- Mitään sellaista ei mielestäni kannata opiskella, josta ei osaa sanoa, miksi sitä opiskelee. Taustalla on oltava aito motivaatio ja kiinnostus, mutta muuten liputan rohkeidenkin valintojen puolesta.

Kolmesta erikoistumisvaihtoehdosta valinta osui – kaikkiin

Disan pääaine tarjosi erikoistumissuuntaukset kolmeen ammattiin: teatterin johtajaksi, ohjaajaksi ja dramaturgiksi tai kriitikoksi. Disan laajasta kiinnostuneisuudesta kertoo se, että hän suoritti kaikki erikoistumislinjat.

- Kaikista näistä näkökulmista on ollut aidosti hyötyä. Opinnoissa koin erityisen antoisaksi sen, että ensin opimme laaja-alaisesti teatterin tekemisen teoriaa ja sen jälkeen käytännön menetelmiä työn toteuttamiseen. Toinen tärkeä asia oli omaan ajatteluun kannustaminen, sillä opinnoissa ei annettu valmiita vastauksia. Sama pätee nyt yrittäjänä: kyky omaan ajatteluun on ensiarvoisen tärkeää, Disa kertoo.

Opintojensa aikana Disa toimi aktiivisesti myös yhdistyksissä, esimerkiksi Ylioppilasteatterissa ja Ylioppilasteatteriliitossa.

- Opit ihmisten kanssa työskentelystä, demokraattisesta päätöksenteosta ja neuvottelutaidoista ovat olleet arvokkaita.

Substanssiosaamisen lisäksi Disa korostaa itsetuntemuksen merkitystä ja kannustaa hyödyntämään kaiken saatavilla olevan uraohjauksen ja henkilökohtaisen valmennuksen. Niiden avulla oppii lisää luontaisista vahvuuksistaan ja luonnetyypistään. Disa puhuu myös monipuolisten työelämätaitojen puolesta.

- Paljon osaamiskapasiteettia menee hukkaan siksi, että oman alansa asiantuntijat eivät tiedä kaikista työllistymismahdollisuuksista ja saatavilla olevista tukipalveluista. Esimerkiksi luovien alojen ihmisille olisi hyvä saada enemmän työelämä- ja liiketoimintaosaamista. Sitä kautta oppii myös tervettä itsevarmuutta ja ylpeyttä omasta osaamisestaan.

Teksti Tiina Leivo
Kuva Ronne Renvall

Tutustu muihin alumnitarinoihin