Kokemuksia

Aino Rantamäki: Vertaisoppiminen ja kokemusten jakaminen YAMK-opintojeni suurimpia anteja

Aino Rantamaki
YAMK-tutkinnolla on ollut suuri merkitys Aino Rantamäen urakehitykselle. Hän suoritti sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylemmän tutkinto-ohjelman TAMKissa. Tutkinnon myötä hän on päässyt etenemään urallaan haluamaansa suuntaan.

Kuka olet?

Olen 34-vuotias nokialainen perheenäiti. Tällä hetkellä olen opintovapaalla apulaisosastonhoitajan toimesta ja olen aloittamassa sosiaali- ja terveyshallintotieteen tohtoriopintoja. Opintoihin liittyen aloitin juuri projektitutkijana Vaasan yliopistossa.

Millainen on työhistoriasi?

Kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 2005 ja hain tämän jälkeen töihin hoitoapulaiseksi Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymään. Sain kesäsijaisuuden osastolta, jossa hoidettiin vaikeasti kehitysvammaisia aikuisia. Syksyllä aloitin insinööriopinnot, mutta huomasin pian, ettei kyseinen tutkinto ollut minua varten. Palasin töihin kehitysvammaisten pariin ja hain opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Työskentelin koko opiskeluiden ajan kehitysvammaisten ja vammaisten parissa, ensin Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä, sitten vuoden verran Invalidiliitolla ja viimeiset kolme vuotta Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä.

Valmistuin keväällä 2013 sairaanhoitajaksi ja kätilöksi, jolloin lähdin kesäsijaisuuteen äitiys- ja ehkäisyneuvolaan. Palasin syksyllä PSHP:lle kehitysvammaisten pariin ja sain vakituisen sairaanhoitajan toimen. Työskenneltyäni sairaanhoitajana muutaman vuoden hain YAMK-opintoihin opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan johtamista. Jo tätä ennen olin tehnyt omassa yksikössäni esimiehen sijaistuksia ja hallinnollisia tehtäviä. Tein opinnot työn ohessa ja valmistuttuani sain apulaisosastonhoitajan toimen omasta yksiköstäni.

Mikä sai sinut innostumaan sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-opinnoista?

Opiskelussa minua on aina motivoinut ymmärtäminen, kehittäminen ja vaikuttaminen. Näiden mittakaava on vain muuttunut opintojen edetessä. YAMK-opinnoissa parasta oli vertaisoppiminen ja kokemusten jakaminen. Ryhmässämme oli paljon osaajia eri ammattiryhmistä ja eri organisaatioportailta, mikä rikasti opintoja valtavasti.

Haastavinta oli opintojen, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Opinnot edellyttivät paljon itsenäistä työskentelyä virallisten koulupäivien ohella, ja oman työn organisointi oli todella oleellista. Itse pidin puoli vuotta osittaista opintovapaata, jonka aikana sain paremmin keskityttyä opintojen edistämiseen.

Mistä teit opinnäytetyösi?

YAMK-opintojen opinnäytetyössäni tutkin tutkinto-ohjelmasta aikaisemmin valmistuneiden opinnäytetöitä. Tarkoituksena oli arvioida niiden monipuolisuutta tarkasteltujen johtamismallien, käytettyjen näkökulmien ja menetelmien sekä saavutetun hyödyn näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa kehittämisehdotuksia koulutusohjelmaa ja opinnäytetöiden ohjaamista varten. Opinnäytetyön aihe tuli suoraan ohjaajaltani Hannele Laaksoselta. Opinnäytetyön aihealue oli todella laaja ja haastava, mutta myös antoisa ja opettavainen.

Mikä on oma kiinnostuksen kohteesi?

Suuri merkitys on ollut myös sillä, että sekä kotona että töissä on tuettu opiskeluani ja nähty sen merkityksellisyys. Olen saanut kehittyä ja harjoitella taitojani oikeassa ympäristössä. YAMK-opinnoissa yksi suurimmista anneista on ollut dialogi ja vertaisoppiminen.

Oma kiinnostuksen kohteeni on erityisesti hoitotyön johtamisessa ja sen kehittämisessä. Johtamisella on suuri merkitys siinä, kuinka sekä työntekijät, mutta myös esimiehet itse voivat työssään ja jatkavat uraansa. Tällä on erityistä merkitystä tulevaisuudessa hoitotyöntekijöiden riittävyyden kannalta.

Kenelle suosittelet sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-opintoja?

Suosittelen opintoja kaikille, joilla on halua kehittyä ja kehittää sekä itseään että sote-alan työtä. Opiskelua suunnitellessa kannattaa muistaa, että opinnot vaativat paljon omaa ajankäyttöä, innostusta ja motivaatiota. Ajankohdan tulee siis olla oman elämäntilanteen kannalta sellainen, että opintoihin voi panostaa. 

Tutustu sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempään tutkinto-ohjelmaan