Tutkimusluvan pyytäminen Tampereen ammattikorkeakoulussa

Jos tutkimus- tai kehitystyösi koskee koko TAMKia, luvan myöntää vararehtori. Yksittäistä alaa, koulutusyksikköä, tutkintoa tai toimintoa koskevat päätökset tekee kyseisen yksikön johtaja.

Kun käytetään TAMKin henkilökunnan työaikaa, esimerkiksi tutkimusmateriaalien keräämiseen, tai hyödynnetään internet- tai intranet-palveluja tai muita ammattikorkeakoulun resursseja, luvan myöntää vararehtori. Jos työpanoksen tarve koskee vain yhtä koulutusyksikköä, luvan myöntää kyseisen yksikön johtaja.

Sähköpostilistojen osoitteita ei luovuteta ulkopuolisille. Kutsu tutkimukseen osallistumisesta ja linkki tutkimuslomakkeeseen voidaan harkinnanvaraisesti ja vararehtorin luvalla välittää opiskelijoille tai henkilökunnalle intranetin välityksellä. Opiskelijakunnat vastaavat omista viestintävälineistään.

Jos tutkimus- tai kehitystyö edellyttää TAMKilta henkilötietojen luovuttamista, luvan myöntää vararehtori.

Lupahakemukseen liitetään aina tutkimussuunnitelma. TAMK antaa luvan vain tutkimuksen toteuttamiselle. Päätös tutkimukseen osallistumisesta on kunkin henkilökohtainen asia.

Tutkimusasetelma voi joskus olla sellainen, että tarvitset lausunnon Tampereen alueen ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta. Ks. Milloin tulee pyytää eettinen ennakkoarviointi?

Yhteystiedot

Jos tutkimus vaatii vararehtorin luvan, lupahakemus, tutkimussuunnitelma ja tarvittaessa tietosuojailmoitus lähetetään osoitteeseen: TAMK / Kehittämispalvelut, kehittamispalvelut.tamk@tuni.fi

Mikäli tutkimus koskee yksittäistä ammattikorkeakoulun yksikköä, koulutusalaa tai tutkintoa, lupahakemus liitteineen lähetetään kyseisen yksikön johtajalle:

  • Hyvinvointi ja terveysteknologia, Lea Yli-Koivisto
  • Liiketoiminta ja palvelut, Ari-Pekka Anttila
  • Media, musiikki ja taide, Kai Salonen
  • Opettajankoulutus ja LUMAKI (luonnontiede, matematiikka ja kielet), Hanna Ilola
  • Rakentaminen ja ympäristö, Jouko Lähteenmäki
  • Teollisuusteknologia, Hannu Kivilinna
  • Terveys, Susanna Seitsamo

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Postiosoite:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere

Lisätiedot: kehittamispalvelut.tamk@tuni.fi

Tutkimusluvan myöntäminen Tampereen ammattikorkeakoulussa

Tutkimuslupa myönnetään ensisijaisesti sellaisille tieteellisille ja opinnäytetöihin liittyville tutkimuksille, joissa kehitetään ammattikorkeakoulua tai TAMKissa opiskeltavia aloja.

Mikäli tutkimukseen käytetään TAMKin henkilökunnan työaikaa tai resursseja, edellytetään, että tutkija toimittaa valmiin tutkimusraportin, -julkaisun tai muun lupahakemuksessa määritellyn tuotoksen TAMKiin.

Tutkijan tulee sitoutua noudattamaan tietosuojalainsäädännön määräyksiä tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa, ja tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat rekisterit tulee hävittää tai arkistoida lain edellyttämällä tavalla.

Tutkimuslupa voidaan peruuttaa, jos lupapäätöksen ehtoja rikotaan. Tällöin luvansaajan on palautettava tutkimusta varten saamansa tiedot.

Lisätiedot: kehittamispalvelut.tamk@tuni.fi

Liitteet ja hyödylliset linkit