Projekti

YTY - yhteisöllisyydellä ja osallisuudella työhyvinvointia ja tuottavuutta

Euroopan sosiaalirahasto

1. Ensimmäisenä tavoitteena on työntekijäkokemuksen, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantaminen kehittämällä toimintaa työntekijöiden itseohjautuvuuden ja osallisuuden suuntaan.
2. Toisena tavoitteena on monialaisen tiimityömallin kehittäminen, jossa osallistujat suunnittelevat ja sopivat työstään yhdessä.
3. Kolmantena tavoitteena on kehittää esimiesten valmentavaa työotetta tukeva valmennusmalli. Hankkeessa mukana olevien yritysten esimiesten kanssa toteutetaan yhteisiä työpajoja valmentavan esimiestyön kehittämiseksi.

Tavoite ja tehtävät

Toimintamallissa keskeistä on lähiesimiehen ohjauksellinen ja valmentava ote, työntekijöiden osallisuuden ja
yhteisöllisyyden edistäminen ja oman työn kehittäminen. Hankkeessa testataan osallistavia menetelmiä sekä
itseohjautuvuuden ja tiimioppimisen eri muotoja yhteistoiminnallisesti eri yritysten kesken.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Tarja Tittonen
tarja.tittonen [at] tamk.fi

Vesa Joutsen
vesa.joutsen [at] tamk.fi