Hyppää pääsisältöön

YTOT vauhtiin

Tampereen ammattikorkeakoulu
5.5.2021–31.12.2022
tamk area of focusOppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa

Hankkeen tavoitteena on osaamisen kehittämisen kautta tukea ja kehittää yhteisten tutkinnon osien:
1. Osaamisperusteisuutta ja henkilökohtaistamiskäytäntöjä
2. Mielekkäiden oppimistehtävien ja digitaalisten oppimismahdollisuuksien rakentamista
3. Erityisen tuen toteuttamista
4. Työelämäyhteistyötä ja yhteisten tutkinnon osien integroimista erilaisiin ympäristöihin
sekä
5. Tuottaa ja levittää työssä ja koulutuksissa syntyneitä hyviä käytäntöjä osallistujaverkostossa.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa vahvistetaan YTO-opettajien osaamista, johon laajentuva oppivelvollisuus ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääntyminen tuovat uusia haasteita. Hanke sisältää neljä 4 op laajuista koulutusosiota, joiden sisällöt keskittyvät osaamisperustaisuuden ja henkilökohtaistamisen vahvistamiseen, YTO-kokonaisuuksiin liittyvien oppimistehtävien ja digitaalisten oppimisen mahdollisuuksien kehittämiseen, erityiseen tukeen sekä työelämäyhteyden vahvistamiseen. Koulutusosiot sisältävät 2 lähipäivää, omaan työhön kytkeytyviä oppimistehtäviä sekä yksilöllistä ja yhteisöllistä verkkotyöskentelyä.  Hanke toteutetaan opettajakorkeakoulujen yhteistyönä, jolla varmistetaan toteutusten alueellinen kattavuus.

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
juha.lahtinen [at] tuni.fi