Projekti

YTOT vauhtiin

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa vahvistetaan YTO-opettajien osaamista, johon laajentuva oppivelvollisuus ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääntyminen tuovat uusia haasteita. Hanke sisältää neljä 4 op laajuista koulutusosiota, joiden sisällöt keskittyvät osaamisperustaisuuden ja henkilökohtaistamisen vahvistamiseen, YTO-kokonaisuuksiin liittyvien oppimistehtävien ja digitaalisten oppimisen mahdollisuuksien kehittämiseen, erityiseen tukeen sekä työelämäyhteyden vahvistamiseen. Koulutusosiot sisältävät 2 lähipäivää, omaan työhön kytkeytyviä oppimistehtäviä sekä yksilöllistä ja yhteisöllistä verkkotyöskentelyä.  Hanke toteutetaan opettajakorkeakoulujen yhteistyönä, jolla varmistetaan toteutusten alueellinen kattavuus.

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)