Projekti

Yritysturvallisuuden kehittämisohjelma

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Euroopan unionin lippulogo Euroopan aluekehitysrahasto -tekstillä
Vipuvoimaa EUlta logo
Nopissa lukee teksti Safety first

Yritysturvallisuuden kehittämisohjelma -hankkeen tavoitteena on kehittää satakuntalaista yritysturvallisuutta, uusia toimintakäytäntöjä ja kulttuuria sekä lisätä valmiuksia esimerkiksi kyberuhkien varalta ja edistää digitaalisuuden hyödyntämistä turvallisuusjohtamisen osana. Hankkeen tuloksena syntyy uusia toimintakäytäntöjä, valmiuksia varautua eri uhkiin ja toipua niistä.

EAKR- rahoitteinen Yritysturvallisuuden kehittämisohjelma toteutetaan Prizztech Oy:n, Tampereen yliopiston Porin yksikön ja Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön yhteistyönä. Kolmen toimijan osaamispääoma ja verkostot hyödynnetään hankkeen toteuttamisessa ja tämän lisäksi verkotetaan laajasti turvallisuuden eri teemoista asiantuntijaresursseja ja viranomaistahoja mukaan hankkeen toimintaan. Yrityksille tarjoutuu laaja verkosto, jossa ideoida, kehittää ja jakaa osaamista turvallisuuden edistämiseksi.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat turvallisuusjohtamisen, turvallisuuskulttuurin, viranomaisyhteistyön toimintakäytäntöjen sekä digitaalisten ratkaisujen ja kyberturvallisuuden lisäämiseksi erilaiset työpajat, verkostoitumistilaisuudet, simuloinnit, harjoitukset ja kartoitukset.

Rahoituslähde

Pirkanmaan liitto

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Minna Haapakoski

projektipäällikkö
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta