Henkilö työskentelee kirjahyllyn katveessa läppärillä.
Projekti

Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Akateemisen työn muutosta tutkitaan tasa-arvon näkökulmasta seuraavilla ulottuvuuksilla: tausta kuten sukupuoli ja ikäkausi, asema suhteessa päätöksentekoon ja työyhteisöön ja tenure-track – järjestelmään ja työajan sidoksisuus.  Päätavoite on tutkia akateemisen työn muutosta ja hyvän työn tekemisen mahdollisuuksia yliopisto-organisaatiossa. Akateemisen työn ympäristönä on rakenteiltaan uudistunut yliopisto-organisaatio ja sen johtaminen sekä tutkimustyön rahoitusrakenteen kautta resursseja jakavat ja suuntaavat yhteiskunnalliset instituutiot ja toimijat. Tutkimuksen kohteena on kolme case-yliopistoa ja johdon sekä tutkijaopettajien kokemukset ja näkemykset.

Tutkimuksen osatoteuttajana on Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta.

Tavoite ja tehtävät

1. Yliopisto-organisaation rakenteelliset kehykset tasa-arvoiselle akateemiselle työlle ja ihmisten johtamiselle. Yliopistojen hallintoa ja johtamisjärjestelmää on uudistettu viimeisen yliopistolain säätämisen jälkeen perusteellisesti ja samaan aikaan on toteutettu useita organisaatiomuutoksia. 
2. Akateemisen työn muodot, käytännöt, sisällöt ja muutos. Miten akateemisen työn muodot, käytännöt ja sisällöt ovat laadullisesti muuttuneet viimeisen viiden vuoden aikana case-yliopistoissa?
3. Muutokset akateemisella uralla etenemisen muodoissa. Minkälaisena akateemisella uralla eteneminen näyttäytyy tasa-arvon näkökulmasta. 

Tutkimusryhmän jäsenet

Dosentti Ylijoki Oili-Helena, tutkimusjohtaja (TASTI)
Tohtori Leinonen Minna, tutkijatohtori (WRC)
Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos 
Professori Jauhiainen Arto, dosentti
Tohtori Jauhiainen Annukka Lehtori 
Dosentti Laiho Anne, yliopistonlehtori 
Maisteri Plamper Raakel, tutkija