Projekti

Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus
Kuva: Tohtoripromootio 2014, Tekijänoikeudet Jonne Renvall/Tampereen yliopisto

Tavoite ja tehtävät

1. Yliopisto-organisaation rakenteelliset kehykset tasa-arvoiselle akateemiselle työlle ja ihmisten johtamiselle. Yliopistojen hallintoa ja johtamisjärjestelmää on uudistettu viimeisen yliopistolain säätämisen jälkeen perusteellisesti ja samaan aikaan on toteutettu useita organisaatiomuutoksia. 
2. Akateemisen työn muodot, käytännöt, sisällöt ja muutos. Miten akateemisen työn muodot, käytännöt ja sisällöt ovat laadullisesti muuttuneet viimeisen viiden vuoden aikana case-yliopistoissa?
3. Muutokset akateemisella uralla etenemisen muodoissa. Minkälaisena akateemisella uralla eteneminen näyttäytyy tasa-arvon näkökulmasta. 

Tutkimusryhmän jäsenet

Tampereen yliopisto

Dosentti Arja Haapakorpi, yliopistotutkija (WRC)

Dosentti Ylijoki Oili-Helena, tutkimusjohtaja (TASTI)

Tohtori Leinonen Minna, tutkijatohtori (WRC)

Tohtori Auvinen Petra, tutkijatohtori (TASTI)


Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos, CELE


Professori Jauhiainen Arto, dosentti

Tohtori Jauhiainen Annukka Lehtori 

Dosentti Laiho Anne, yliopistonlehtori 

Maisteri Plamper Raakel, tutkija