Tulokset ja vaikuttavuus

Toteutamme säännöllisin väliajoin tutkimuksen kansainvälisen kokonaisarvioinnin saadaksemme yksityiskohtaista tietoa tutkimustoimintamme laadusta ja tieteellisestä vaikuttavuudesta suhteessa maailman tasoon. Kokonaisarviointien lisäksi toteutamme tarpeen mukaan suppeampia arviointeja strategisen suunnittelun ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Kirjastomme asiantuntijat tuottavat säännöllisesti erilaisia metriikkaan pohjautuvia katsauksia, joiden avulla seuraamme julkaisutuottavuuden ja julkaisujen laadun sekä vaikuttavuuden kehittymistä. Kaikessa metriikassamme pidämme huolta vastuullisuuden toteutumisesta, tuottamisesta hyödyntämiseen. (linkki kirjaston metriikkapalveluihin)

Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja seurata tutkijoidemme ja tutkimuksemme yhteiskunnallista vaikuttavuutta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Viimeisimmät tutkimuksen arvioinnit ennen yliopistojen yhdistymistä toteutettiin vuonna 2014 Tampereen yliopistossa ja vuonna 2017 Tampereen teknillisessä yliopistossa. Arviointien tuloksia on hyödynnetty myös uuden yliopiston strategisessa suunnittelussa, profiloinnissa ja päätöksenteossa.