Projekti

Yleissairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen

Projektin tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa sähköinen työalusta valtakunnalliselle kokeelle, joka arvioi yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillista perusosaamista. Tämä projekti on osa valtakunnallista "Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen" -hanketta. Tavoitteena on, että sähköisestä työalustasta syntyy työväline, joka vastaa käyttötarkoitustaan.

Tavoite ja tehtävät

Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen arviointimenetelmät (valtakunnallinen koe) varmentaa sairaanhoitajan tutkinnon edellyttämän osaamisen ja antaa mahdollisuuden perusosaamisen tunnistamiseen ja siten nopeuttaa opiskelijan etenemistä opinnoissaan.

Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointia voidaan soveltaa ulkomailla tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien osaamisen arvioinnissa, jolloin tarvittava osaamisen täydentäminen räätälöidään osaamistarpeen mukaan. Lisäksi osaamisen arviointi soveltuu sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneiden, mutta työelämästä poissa olleiden ammattilaisten (arvio noin 5000 sairaanhoitajaa) osaamisen varmentamiseen ja tarvittavan päivitettävän osaamisen kohdentamiseen heille räätälöidysti.

Rahoituslähde

OKM kärkihanke

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Rami Yli-Villamo
rami.yli-villamo [at] tamk.fi