Projekti

Yksinäisyys ja rakennettu ympäristö

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Rakennetun ympäristön tiedekunta | Organisation sub unit: Arkkitehtuuri

Yhteisöllisyyden ja yksilökeskeisyyden välillä vallitsee monen tasoisia ratkaisemattomia jännitteitä, jotka heijastuvat yksinäisyyteen ja sosiaaliseen eristyneisyyteen. Nämä jännitteet koskettavat myös rakennettua ympäristöä. 
Projektissamme käsitellään yksinäisyyden ja yhteisöllisyyden ilmiöitä arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun näkökulmasta, muitakin tutkimusaloja hyödyntäen. 

Tavoitteenamme on löytää kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka tukevat sekä yksin asuvien autonomiaa että osallisuutta ja osallistumista yhteisön toimintaan. Tavoitteena on myös arvioida yksilöllisiin tarpeisiin sopivia ratkaisuja sekä auttaa vähentämään virallisten ja epävirallisten hoivajärjestelmien kuormitusta rakennetun ympäristön keinoin.

Projektin teoreettinen viitekehys perustuu seminaariin "Loneliness and the Built Environment: Philosophical, Societal and Technological Perspectives (LOBE seminar)", joka pidettiin Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa joulukuussa 2019.

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Fernando Nieto Fernandez

Tenure track -professori, Rakennussuunnittelu
Rakennetun ympäristön tiedekunta
Henkilöprofiili

Rosana Rubio Hernandez

tutkijatohtori
Rakennetun ympäristön tiedekunta