Hyppää pääsisältöön

WORKEE - Asiantuntijuuden kehittyminen, tunteet ja työpaikka oppimisympäristönä

Tutkimushanke tarkastelee asiantuntijuuden kehittymistä ja siihen liittyviä tunnetiloja työssä oppimisen kontekstissa. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa tekniikan alan yrityksistä oppimisympäristöinä sekä tunnetilojen yhteydestä asiantuntijuuden kehittymiseen ja uramenestykseen. Tutkimuksen aineisto muodostuu kyselylomakeaineistosta (työpaikan oppimisympäristön rajoittavat ja mahdollistavat tekijät, uramenestys), älysormuksella mitattavasta virittyneisyystasosta (electrodermal activity), älylaitesovelluksella kerättävästä tunnetila-aineistosta sekä syventävistä haastatteluista.

Tutkimus lisää ymmärrystä tunnetilojen yhteydestä työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen ja edesauttaa siten organisaatioita kehittämään oppimisympäristöjään ammatillisen kasvun tukemisen ja työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Rahoituslähde

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Projektiin kuuluvat henkilöt