Tutkimusryhmä

Visuaalisen vuorovaikutuksen tutkimusryhmä VIRG

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

VIRG-tutkimusryhmä tekee laajaa, erityisesti visuaalisuuteen liittyvää vuorovaikutustutkimusta.

Tutkimuskohteina ovat erityisesti graafiset käyttöliittymät, tiedon visualisointi, sekä silmänliiketutkimus.

VIRG-tutkimusryhmä on osa ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta tutkivaa TAUCHI-tutkimuskeskusta.

Ryhmän johtaja