Projekti

Viestinnälliset oikeudet digitaalisessa murroksessa (CORDI)

Hanke tarkastelee median digitaalista murrosta kansalaisten viestinnällisten oikeuksien näkökulmasta. Se jäsentää tätä aihepiiriä koskevaa keskustelua käsitteellisesti, selvittää eri osapuolten näkemyksiä ja tekee konkreettisia ehdotuksia, joita voidaan soveltaa viestintäpolitiikassa ja viestintää koskevassa lainsäädännössä. Hanke yhdistää oikeustieteellisiä ja viestintätieteellisiä lähestymistapoja.

Tausta

Hanke koostuu kolmesta temaattisesta kokonaisuudesta:

  1. Viestintäpoliittisen keskustelun teoreettinen ja käsitteellinen analyysi.    
  2. Digitaalisen murroksen seuraukset journalistisessa mediassa.  
  3. Digitaalisen murroksen seuraukset sosiaalisessa mediassa ja vastamediassa.

Tavoite ja tehtävät

Viestintäympäristön digitaalinen murros on muuttanut kansalaisten mahdollisuuksia saada tietoa ja osallistua julkiseen keskusteluun. Sosiaalisen median julkaisualustojen merkityksen kasvu, käyttäjätietojen kerääminen sekä monenlainen disinformaatio ovat herättäneet huolta demokratian, ilmaisunvapauden ja syrjimättömyyden kaltaisten perustavien oikeuksien tulevaisuudesta. Hanke tutkii näitä kysymyksiä ja pyrkii esittämään ratkaisuja niihin liittyviin ongelmiin.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Koordinoiva organisaatio

Tampere University, University of Helsinki

Yhteyshenkilöt

Esa Reunanen

Yliopistotutkija

esa.reunanen [at] tuni.fi

+358 50 318 5943

 

Juha Herkman

Professori

juha.herkman [at] helsinki.fi

+358 50 416 0424