Projekti

Vedenlaadun online-mittausten hyödyntäminen turvallisen talousveden varmistamiseksi

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

Puhtaan talousveden turvaaminen on yksi Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista. Vesijohtoverkostojen vedenlaadun online-mittaamisella voidaan hallita talousveden saastumisen riskejä. Esimerkiksi jätevesi voi kulkeutua rikkoutuneeseen vesijohtoon läheisen vuotavan jätevesiputken kautta. Vedenlaadun online-mittaamisessa voidaan hyödyntää perinteisiä vedenlaatuparametrejä, kuten sameutta, johtokykyä tai klooripitoisuutta, mutta jatkuvasti kehitetään myös uudenlaisia anturitekniikoita. Tässä väitöstyössä tutkitaan uusia tapoja hyödyntää perinteisiä vedenlaadun online-antureita vesijohtoverkostojen vedenlaadun seurannassa. Lisäksi selvitetään uudenlaisten anturitekniikoiden kykyä erottaa talousveden todellinen saastuminen vedenlaadun normaalista vaihtelusta vesijohtoverkostoissa.

Rahoituslähde

Kaute säätiö, yritykset, vesilaitokset

Yhteyshenkilö(t)