Tutkimusaineistojen hallinta

Tutkimusaineistot ja niiden hallinta ovat tärkeä osa tutkimuksen tekoa. Me korkeakouluyhteisössä tarjoamme palveluita ja opastamme tutkimusaineistojen hallinnassa, sillä aktiivisen tutkimustoiminnan tuloksena yhteisömme tuottaa uusia tutkimusaineistoja jatkuvasti.

Avoimen tieteen linjauksemme mukaan korkeakouluyhteisömme piirissä tuotettujen tutkimusaineistojen keskeiset kuvailevat tiedot (metadata) ovat aina avoimia. Tutkimusaineistot ovat aineistosta riippuen niin avoimia kuin mahdollista, mutta niin suljettuja kuin on välttämätöntä. Kirjastomme palvelee tutkimusaineistojen hallintaan liittyen ja opastaa monipuolisesti avoimen tieteen asioissa.

Erillisyksikkömme Tietoarkisto on sähköisten tutkimusaineistojen asiantuntijaorganisaatio, joka huolehtii suomalaisen yhteiskunnan, ihmisten ja kulttuuristen ilmiöiden tutkimiseksi kerättyjen aineistojen pitkäaikaissäilytyksestä. Tietoarkisto opastaa sinua tutkimusaineistojen arkistoimisessa ja avaa aineistoja jatkokäyttöön.

Haluamme tarjota tutkijoille, henkilöstölle ja opiskelijoille hyvät edellytykset tutkimusaineistojen hallintaan liittyvän osaamisen kasvattamiseksi, jotta korkeakouluyhteisömme piirissä syntyneet tutkimusaineistot olisivat laadultaan ainutlaatuisia.

Korkeakouluyhteisön datapalvelu

Kehitämme korkeakouluyhteisön jäsenille datapalvelukokonaisuutta.

Datapalvelu tarjoaa tukea kokonaisvaltaiseen tutkimusaineistojen hallintaan. Palvelumme toimii moniammatillisesti yhden luukun periaatteella. Sen kautta tavoitat kirjaston datatuen, IT-palvelut, tutkimus- ja innovaatiopalvelut, asiakirjahallinnon palvelut ja lakipalvelut sekä tutkimusaineistojen hallintaan erikoistuneen Tietoarkiston.

Datapalvelusta saat tukea tutkimusdatan hallintaan, kuvailuun, keräämiseen, käyttöön, säilyttämiseen ja jakamiseen sekä soveltuvia työvälineitä, palveluita ja koulutusta. Palvelumme tukee korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjauksen mukaista FAIR-periaatteiden toteutumista tutkimusaineistojen hallinnassa.

Lisätietoja: researchdata@tuni.fi