Tutkimusryhmä

Vanhuuden tutkimuksen tutkimusryhmä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Tieteenala: Sosiaalityö

Vanhuuden tutkimuksen tutkimusryhmässä toteutetun tutkimuksen kohteena ovat vanhuuden elämänvaiheeseen liittyvät erilaiset yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ilmiöt.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimuksen kohteena ovat vanhuuteen liittyvät erilaiset yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ilmiöt. Vanhuuden elämänvaihetta lähestytään yhtäältä erilaisin tavoin ilmenevän haurauden ja toisaalta eri tavoin esiin tulevan vahvuuden näkökulmasta. Esimerkkejä erilaiseen haurauteen liittyvästä tutkimustematiikasta ovat hoivaa vaativien vanhusten omaishoitajuuteen liittyvät juridiset ja sosiaaliset kysymykset sekä vanhusten itsemurha-alttiuden ja sosiaalityön välinen suhde. Haurauteen liittyvä tutkimustematiikka on myös korona-viruksen ja pitkäaikaishoidon suhteen välinen tutkimus. Vahvuuden tematiikka nousee erityisesti esiin tutkimuksissa, jossa tarkastellaan eri näkökulmista (vanhukset, omaiset, sote-alan ammattilaiset) vanhusten itsemääräämiseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen keskiössä ovat vanhuuden elämänvaiheen ja sosiaalityön väliset monimuotoiset eettiset kysymykset.

Olemme mukana Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin käynnistämässä, ikääntyvien oikeusongelmiin ja oikeudensaantimahdollisuuksiin keskittyvässä tutkimushankkeessa. Hankkeessa pyritään kartoittamaan, minkälaisia oikeudellisia ongelmia ikääntyvillä on ja ovatko he saaneet ratkaisuja ongelmiinsa. Hanketta johtaa Helsingin yliopistosta dosentti Kaijus Ervasti ja siinä on mukana lisäksemme myös Itä-Suomen yliopiston Hyvinvointioikeuden instituutti sekä Ihmisoikeuskeskus.

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/talous-yhteiskunta/tutkimushanke-ikaantyvien-oikeusongelmista-ja-oikeudensaantimahdollisuuksista

Ikääntynyt, oletko kokenut oikeudellisia ongelmia? Kerro kokemuksistasi. Kirjoituspyyntö Ihmisoikeuskeskuksen sivuilla.

https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=9941927

 

 

 

 

Toiminnan vaikuttavuus

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa vanhuuden elämänvaiheesta sosiaalityön ja juridiikan näkökulmasta sekä tukea vanhustyön kehittämistä yhteistyössä muiden tutkijoiden, sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa.

Yhteyshenkilö(t)