Tutkimusryhmä

Vanhuuden tutkimuksen tutkimusryhmä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Tieteenala: Sosiaalityö

Vanhuuden tutkimuksen tutkimusryhmässä toteutetun tutkimuksen kohteena ovat vanhuuden elämänvaiheeseen liittyvät erilaiset yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ilmiöt.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimuksen kohteena ovat vanhuuteen liittyvät erilaiset yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ilmiöt. Vanhuuden elämänvaihetta lähestytään yhtäältä erilaisin tavoin ilmenevän haurauden ja toisaalta eri tavoin esiin tulevan vahvuuden näkökulmasta. Esimerkkejä erilaiseen haurauteen liittyvästä tutkimustematiikasta ovat hoivaa vaativien vanhusten omaishoitajuuteen liittyvät juridiset ja sosiaaliset kysymykset sekä vanhusten itsemurha-alttiuden ja sosiaalityön välinen suhde. Haurauteen liittyvä tutkimustematiikka on myös korona-viruksen ja pitkäaikaishoidon suhteen välinen tutkimus. Vahvuuden tematiikka nousee erityisesti esiin tutkimuksissa, jossa tarkastellaan eri näkökulmista (vanhukset, omaiset, sote-alan ammattilaiset) vanhusten itsemääräämiseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen keskiössä ovat vanhuuden elämänvaiheen ja sosiaalityön väliset monimuotoiset eettiset kysymykset.

Toiminnan vaikuttavuus

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa vanhuuden elämänvaiheesta sosiaalityön ja juridiikan näkökulmasta sekä tukea vanhustyön kehittämistä yhteistyössä muiden tutkijoiden, sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa.

Yhteyshenkilö(t)