Green branches
Projekti

Väkivaltaa kokeneiden naisten avun hakeminen ja kokemukset toipumisesta (MiStory)

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus | Tieteenala: Hoitotiede

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata

  • mitä avun hakemiseen liittyy väkivaltaa kokeneiden naisten näkökulmasta
  • millaisia kokemuksia ja ajatuksia heillä on tilanteesta
  • miten naisten kokemukset eroavat kansainvälisesti vertaillen.

Aineisto kerätään sähköisillä kyselyillä ja haastatteluin. Haastatteluissa keskitytään avun hakemisen ja toipumisen kokemuksiin. Pyrkimyksenä on kehittää avun hakemisen malli, jonka avulla voidaan kehittää palvelujärjestelmää.

Aineistonkeruuta syksyllä 2020 rahoittaa Sairaanhoitajien koulutussäätiö. Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopistossa, ja kansainvälisessä yhteistyössä ja mukana on muun muassa University of Michigan (Yhdysvallat).

TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMINEN (SYKSY 2020)

MiStory -tutkimuksessa olemme kiinnostuneita avun hakemisesta ja toipumisesta perhe- ja lähisuhdeväkivallan kokemusten jälkeen. Tutkimuksen osallistumisen edellytyksenä on, että väkivaltakokemuksistasi on kulunut vähintään yksi vuosi. Haluatko kertoa avun hakemisen ja toipumisen kokemuksistasi ja osallistua tutkimukseen?

Tutkimus sisältää noin 40 minuutin nettikyselyn (yhdysvaltalaisessa Qualtrics -tietokannassa), mahdollisen 90 minuuttia kestävän haastattelun paranemisen kokemuksistasi, sekä 30 minuutin seurantakyselyn kolme kuukautta myöhemmin. Lisäksi pieni osa haastatelluista voi osallistua valokuvaosioon.

Tutkimusta ovat toteuttamassa Tampereen yliopiston ja Michiganin yliopiston koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Tutkimukseen pyydetään suostumuksesi osallistua aina uudessa tutkimusosiossa. Voit osallistua yhteen tai useampaan osioon. Voit halutessasi milloin vain päättää jättää tutkimuksen.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen ja haastatteluihin, löydät seuraavan linkin takaa varsinaiset tutkimuksen tiedotteet ja suostumuslomakkeet. Luettavaa on pitkälti, jotta sinulle voidaan kuvailla kaikki tarpeellinen niin eettisistä kuin tietosuojakysymyksistä.

Ohje:

  1. Lue tutkimustiedote (alla "Tutkimustiedote")
  2. Lue tiedote siitä, miten tutkimukseen antamiasi tietoja käytetään (alla "Tietosuojailmoitus")
  3. Allekirjoitettava suostumus aukeaa linkin kautta
  4. Kysely aukeaa kun olet hyväksynyt osallistumisen
  5. Täytä noin 40 minuutin sähköinen kysely
  6. Kyselyn lopussa voit ilmoittaa kiinnostuksesi osallistua haastatteluun, joka toteutetaan sinulle luontevassa ja luottamuksellisessa paikassa

Tiedotteessa ja tietosuojailmoituksessa kerrotaan mitä tietoja keräämme ja miten tietoja käsitellään eri vaiheissa.

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia kysyäksesi tutkimuksesta lisää:

Minna Sorsa, Psykiatrinen sairaanhoitaja, Terveystieteiden tohtori

Puhelin: 050-4627379

Sähköposti: minna.sorsa [at] tuni.fi

 

Siirry lukemaan tutkimustiedote ja tietosuojailmoitus:

 

 

Osallistu tutkimukseen (alussa Tutkimustiedote ja GDPR kysymyksiä, sivun lopussa hyväksyt osallistumisen tutkimukseen ja pääset kyselyyn): https://tinyurl.com/MiStoryTR

 

 

Yhteyshenkilö(t)