Projekti

Uutta avointa energiaa

Kehitetään tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuva uusi ketterä täydennyskoulutuksen malli (AgileAMK).

Tavoite ja tehtävät

Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtava koulutus ja täydennyskoulutus koetaan usein liian hitaaksi ja suunnitteluprosessiltaan raskaaksi, jotta kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin voitaisiin vastata nopeasti. Energia- ala, erityisesti kestävät energiaratkaisut ja lähes nollaenergiarakentaminen, vaativat laajaa ja monialaista osaamista kaikilta alan toimijoilta (kuten kuntien rakennusvalvojat, arkkitehdit, suunnittelijat, työnjohtajat).

Hankkeessa kehitetään tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuva uudentyyppinen ketterä täydennys-koulutusmuoto (AgileAMK-malli), jossa tutkintokoulutuksen osia jalostetaan ja täydennetään tarjottavaksi avoimesti kaikille opiskeltavaksi. Tällöin pystytään nopeasti ja joustavasti vastaamaan yhteiskunnan osaamistarpeisiin. Mallin avulla yhdistetään ammattikorkeakoulujen ja yritysten osaaminen sekä saadaan selville mm. paikkakuntakohtaiset osaamistarpeet.

AgileAMK-malli sisältää:
• Ketterä sisältöjen tuottamisen ja räätälöinnin menetelmä, jossa hyödynnetään olemassa olevia aineistoja ja tutkinnon osien sisältöjä.
• Koulutuksen järjestämisen prosessi ammattikorkeakoulun sisällä
• Syntyvien MOOC-pilottikurssien keskitetty jakelu, markkinointi, hallinnointi ja opiskeluympäristö.
• Laadun varmistaminen ja laatukriteeristö, joilla varmistetaan tutkinnon osista räätälöityjen sekä uusien sisältöjen laatu MOOC-kursseissa. Hankkeeseen sisältyy myös itse ketterän mallin prosessinlaadunhallinta.
• MOOC-pilottikurssit, joiden avulla mallia rakennetaan ja toimivuutta testataan. KehitettävätMOOC-pilottikurssit ovat lähes nollaenergiarakentaminen ja kestävät energiaratkaisut
• Verkosto, hankkeen partnerit, joiden työnjaosta ja hankkeen jälkeisistä vastuista on sovittu.
• Tarjontaväylät - ja tavat
• Energia-alan toimijat ja hankkeet, joihin kytkeytymällä ja yhteistyötä tekemällä syntyneet tuotokset ja energia-alan osaaminen levitetään.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Miia Törmänen
miia.tormanen [at] tuni.fi