Projekti

Urareitti - Korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeessa edistetään yhtenäisten ja loogisesti etenevien käytäntöjen muotoutumista,
jotta korkeasti koulutetun maahanmuuttotaustaisen henkilön eteneminen alkuvaiheen poluilta urareitille - joko jatkoopintoihin tai työelämään - muodostuisi mahdollisimman sujuvaksi.

Tavoite ja tehtävät

Hanke kohdistuu korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen
(AHOT) kehittämiseen valtakunnallisesti sekä maahanmuuttajasairaanhoitajien suomen kielen taidon
kehittämiseen. Maahanmuuttaja-käsitteen sijasta hankkeessa käytetään käsitteitä maahan muuttanut tai
maahanmuuttotaustainen henkilö. Käsitteen valinnalla pyritään välttämään luokittelua ja nostamaan esille se, että
maahanmuutto on ainoastaan yksi henkilön elämää jäsentävä kokemus muiden kokemusten rinnalla.
Yhtenäisiä toimintaperiaatteita tai toteutusmalleja korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden siirtymistä
yksilöllisille urareitille, joko kotoutumiskoulutuksesta tai muunlaisesta lähtötilanteesta (esim. TE-toimiston
asiakkuus), ja siirtymiin liittyvistä osaamisen tunnistamisen, kontekstualisoinnin ja tunnustamisen käytännöistä ei
Suomessa ole.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Helena Vesaluoma
helena.vesaluoma [at] tamk.fi