Projekti

Työturvallisuuskoulutuspilotti maanrakennusalalle

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Euroopan unioni lippulogo
Vipuvoimaa EUlta logo

ESR-rahoitteisessa hankkeessa toteutetaan maanrakennusalalle työturvallisuuden koulutuspilotti.

Maanrakennusala on vaarallinen ala, jossa sattuu vuosittain useita kuolemaan johtaneita työtapaturmia. Hankkeella haetaan ratkaisua uudenlaisen työturvallisuuskoulutuksen kehittämiseksi, jotta alan turvallisuus paranee.

Hankkeen pilottikoulutus sisältää kaksi osiota, joista ensimmäinen on suunnattu yrittäjille ja toinen konekuskeille. Kumpikin osio sisältää sekä työturvallisuuden teoriaopetusta että maanrakennuksen käytännön harjoittelua.

Koulutuspilotti toteutetaan vuoden 2021 aikana Porissa.

Rahoituslähde

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Minna Haapakoski

projektipäällikkö
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta