Projekti

TYÖPEDA - Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (TYÖPEDA) on OKM:n rahoittama kärkihanke (2018-2020), jossa on mukana 16 yliopistoa ja korkeakoulua.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja:

  • opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen
  • opetussuunnitelmien uudistamiseen
  • työelämäpedagogiseen ohjaukseen sekä
  • TKI-toiminnan ja koulutuksen linkittämiseen.

Hanke koostuu viidestä osakokonaisuudesta:

  • Tutkimuspohjaiset mallit käytännön työelämäpedagogiikan tukena
  • Opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistaminen
  • Tuki ja ohjaus työelämäpedagogiikassa
  • Työelämänäkökulma opetussuunnitelmissa
  • TKI-toiminta osana koulutusta

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Koordinoiva organisaatio

Jyväskylän yliopisto

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Eila Pajarre

palvelupäällikkö, tiiminvetäjä
Koulutus ja oppiminen