Projekti

Työmarkkinoiden marginaaleista kohti voimaantumista?

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Projekti tarkastelee sosiaalista työllistämistä, jossa pyrkimyksenä on saada vaikeasti työllistyvät henkilöt työmarkkinoille tuetun työn ja valmennuksen avulla.

Tausta

Projektissa käytetään aineistoina haastatteluita, havainnointeja ja vuorovaikutustilanteiden nauhoituksia. Aineistoja analysoidaan käyttäen laadullisia tutkimusmenetelmiä, esimerkiksi keskustelunanalyysia.

Tavoite ja tehtävät

Projektilla on kaksi päätavoitetta: Ensinnäkin tavoitteena on tarjota uutta tietoa siitä, millaisia seurauksia sosiaalisen työllistämisen hankkeiden työkäytännöillä on voimaantumisen prosessin kannalta. Tätä tietoa voidaan käyttää kehitettäessä toimintakäytäntöjä, jotka tukevat voimaantumista.

Toiseksi projektin tavoitteena on tunnistaa sosiaalisen työllistämisen valmennuskäytäntöjä, jotka tukevat tai estävät voimaantumista vuorovaikutuksen mikrotasolla. Tämän ymmärryksen avulla projekti tarjoaa työkaluja valmennukseen sosiaalisen työllistämisen kentällä toimiville ammattilaisille.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Yhteyshenkilöt

Sanni Tiitinen

Tutkijatohtori

sanni.tiitinen [at] uta.fi

+358 50 509 9195