Tutkimus

Tutkimus yliopistossa

Tampereen yliopistossa yhdistyy tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus.

Monipuolinen tutkimus yhdistää eri tieteenaloja

Tampereen yliopistossa tehdään monipuolista tutkimusta yli tieteenalarajojen. Vahvuuksiamme ovat ennen muuta terveyden, tekniikan ja yhteiskunnan aloilla tehtävä tutkimus. Huippuyksiköissämme tutkitaan niin monikudosmallintamista kuin pelikulttuurejakin.

Tutkimuksemme tavoitteina on pitää yllä oikeudenmukaista ja osallistavaa yhteiskuntaa, edistää kaikenikäisten terveyttä ja hyvinvointia, kehittää resurssitehokkaita ja turvallisia elin- ja työympäristöjä sekä turvata sosiaalisesti vastuullinen digitalisaatio ja työelämän murros. Teemme tutkimusta vastuullisesti ja edistämme tieteen avoimuutta.

Tutustu yliopiston strategiaan, arvoihin ja avaintietoon

Vastuullinen tiede

Vastuullinen tutkimus on luotettavaa, ja sen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti.

Teemme tutkimusta eettisesti kestävällä tavalla ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.  Viestimme tieteen etenemisestä ja sen tuloksista vastuullisesti.

Näin takaamme vastuullisen tieteen toteutumisen

Avoin tiede

Avoimuus edistää tiedettä ja tiedeyhteisön kehittymistä.

Tampereen yliopistossa tuotetut julkaisut, opinnäytetyöt, tutkimusaineistot ja käytetyt tutkimusmenetelmät ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia.

Lue lisää avoimen tieteen periaatteistamme