Tutkimuksen infrastruktuurit

Korkeatasoiset tutkimusinfrastruktuurit ovat keskeinen osa Tampereen yliopiston tutkimusympäristöjä. Laitteet, laboratoriot, tietokannat ja aineistot ovat tutkijoiden ja opiskelijoiden lisäksi usein myös yhteistyökumppaneiden käytettävissä tai vuokrattavissa. 

Tutkimusinfrastruktuurit ovat välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja, aineistoja, ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluita, jotka mahdollistavat korkeatasoisen tutkimustyön, edistävät tutkimusyhteistyötä, tukevat tutkijan koulutusta ja osaamista sekä vahvistavat tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.  

Tutkimuksen infrastruktuurit yliopistossamme

Tampereen yliopistossa on yli sata tutkimusinfrastruktuuria. Teemme uudessa yliopistossamme tutkimusinfrastruktuurien kartoitustyötä ja täydennämme niiden tietoja verkkosivuillemme jatkuvasti.

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tutkimusinfrastruktuurit

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan tutkimusinfrastruktuurit

Rakennetun ympäristön tiedekunnan tutkimusinfrastruktuurit

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan tutkimusinfrastruktuurit

Kansalliset ja kansainväliset tutkimuksen infrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurien vastuullinen kehittäminen

Tutkimusinfrastruktuureja johdetaan ja käytetään eettisesti ja vastuullisesti niiden koko elinkaaren ajan. Tutkimusinfrastruktuurien henkilöstö ja käyttäjät sitoutuvat hyvän tieteellisen käytännön ohjeisiin sekä hyvän hallinnon periaatteisiin. Tutkimusinfrastruktuurit huomioivat toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Henkilöstön ja käyttäjien turvallisuus varmistetaan kaikissa tutkimusinfrastruktuurien elinkaaren vaiheissa.

Lisätietoja tutkimusinfrastruktuurien kehittämisestä voit kysyä asiantuntijaltamme Juha Herralalta.

Tutustu vastuulliseen tieteeseen yliopistossamme