Tutkimus TAMK

Tutkimus- ja kehitystoiminta TAMKissa

Tutkimus- , kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) yhdistää Tampereen ammattikorkeakoulun monialaisen osaamisen sekä modernit oppimis- ja innovaatioympäristöt yhteistyökumppaneiden ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Yhteiskunnallinen näkökulma on keskeisesti mukana kaikessa TAMKin TKI-toiminnassa. Kehitämme uusia, laaja-alaisia ratkaisuja alueellisiin ja valtakunnallisiin tarpeisiin. Sovellamme uusinta tutkimustietoa työelämälähtöisesti. Teemme yhteistyötä sekä yritysten että julkisen sektorin kanssa.

Ajankohtaista TKI-hankkeissa

Pakkausmateriaalia kaurasta, dronella Marsiin ja kestävää jätehuoltoa

TKI-toiminta esittäytyy englanninkielisellä videolla.

Innovaatiopalvelut yrityksille

Tarjoamme innovaatiopalvelua alueen pk-yrityksille. Arvioimme ideoiden ja keksintöjen mahdollisuuksia synnyttää kannattavaa liiketoimintaa. Annamme myös suosituksia, kuinka ideoita ja keksintöjä on mahdollista kaupallistaa ja jatkokehittää.

Tutustu innovaatiotoimintaan

Projektien laaja kirjo

Toteutamme laajoja kehittämishankkeita yhdessä muiden korkeakoulujen, yritysten, julkisorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeissa kehitetään uusia, laaja-alaisia ratkaisuja alueellisiin ja valtakunnallisiin tarpeisiin.

Tutustu projekteihin

Julkaisut

TKI-toiminnan tuloksia esitellään TAMKin julkaisusarjoissa. Tutustu projektien raportteihin ja muihin TKI-toimintaa käsitteleviin julkaisuihin!

Tutustu julkaisuihin

Yhteystiedot

Haluatko tietää lisää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnastamme? Oletko kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme?

Katso yhteystiedot