Hyppää pääsisältöön
SportUnin tiimi: Sini Niskala (vas.), Sini Karsa, Lotta Leijo, Markku Tamminen, Kirsi Mänty ja Helena Collin.

TAMKin TKI-toiminnan tekijät

Aktiiviseen TKI-toimintaan tarvitaan ihmisiä, monenlaista osaamista ja innostusta. Sitä meiltä löytyy! Monimutkaistuvaan ja jatkuvasti uutta osaamista tarvitsevaan työelämään kehitämme soveltavaa tutkimusta, käytännön osaamista ja ekosysteemimäistä toimintaa hankkeissa. Hankkeita toteuttavat lehtorit, opettajat, yliopettajat ja opiskelijat ulkoisen rahoituksen tiimin monialaisella tuella. Edistämme TKI-toimintaa tiiviissä yhteistyössä Tampereen korkeakouluyhteisön ja moninaisten verkostojemme kanssa.

Ulkoisen rahoituksen tiimi

Ulkoisen rahoituksen tiimissämme on yli 20 rahoitus- ja hankeasiantuntijaa, jotka tekevät joustavasti hankevalmistelua, hanketoteutuksia ja kehittävät hanketoimintamme laatua. Monialaiset asiantuntijamme ovat mukana varmistamassa, että hankkeen tuloksellisuus ja vaikuttavuus toteutuvat aina ideoinnista hankkeen toteutukseen ja tulosten levittämiseen asti.

Tavoitat meidät sähköpostitse tki.tamk [at] tuni.fi.

Kolme naista ja kaksi miestä TAMKin Sote Virtual Labissa.

Osaamisyksiköt

Viisi osaamisyksikköämme varmistaa, että ydinosaamisemme yhdistetään ja hyödynnetään saumattomasti niin koulutuksessa, TKI-toiminnassa kuin myytävissä palveluissakin.

Osaamisyksikkömme ovat:

Tutustu asiantuntijoihimme englanninkielisten videoiden avulla!

Pia Hautamäen missio on vahvistaa ammattimaisen myynnin arvostusta

Ulla Häggblom työskentelee kiertotalouden puolesta

Elina Botha haluaa parantaa perheiden, naisten ja vauvojen arkea kätilöntyön kautta

Markus Ahon hankkeet vievät teollisuutta kohti kestävämpiä ratkaisuja