Tutkimusryhmä

Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta

Parannamme tuotteiden, teknisten järjestelmien ja palveluiden sekä ihmisten, ympäristön ja organisaatioiden turvallisuutta.

Turvallisuuden merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on voimistunut ja turvallisuuteen liittyvien palveluiden tarve lisääntyy. Erilaisten riskien merkitys yritysten ja yhteisöjen johtamisessa on korostunut.

Olennainen osa toimintaamme on korkeatasoinen tieteellinen tutkimustyö yhdessä työpaikkojen kanssa. Tutkimuksen lisäksi tarjoamme Suomen ainoana yliopistona turvallisuuden johtamisen ja tekniikan pää- ja sivuaineopinnot diplomi-insinöörin tutkintoon sekä mahdollisuuden suorittaa tohtorin tutkinnon.

Ryhmän johtaja

Henkilöprofiili

Jouni Kivistö-Rahnasto

professori, turvallisuustekniikka
Johtamisen ja talouden tiedekunta