Projekti

TurOs - Turvallisuudesta osallisuutta ja hyvinvointia

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Pedagogiset ratkaisut

Oppilaitoksilla on keskeinen rooli kunniakäsityksiin liittyvän väkivallan ja seksuaalisen häirinnän ja rikosten tunnistamisessa ja puuttumisessa. Opetussuunnitelmien perusteissa ihmisoikeudet ovat saaneet yhä merkittävämpää sijaa.

Koulutushanke vahvistaa oppilaitoksen henkilöstön valmiuksia käsitellä kunniaan liittyvän väkivallan ja seksuaalisen häirinnän teemoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa sekä kykyä tunnistaa näihin liittyviä riskejä ja puuttua tilanteisiin, joissa epäillään alaikäiseen kohdistuvaa häirintää tai rikosta. Tekotapojen monimuotoisuuden tunnistaminen vahvistaa henkilökunnan osaamista ennaltaestävässä työssä, sensitiivisissä interventioissa ja viranomais- ja tukiverkoston kanssa toimimisessa.

Viisi koululutusosiota koostuu seminaareista, verkkotyöskentelystä, webinaareista sekä kehittämistehtävästä liittyen oman oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen.

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Hankkeen rahoittaja: Opetushallitus

Hankkeen koulutusosioden aikataulu: tammikuu-marraskuu 2021