Tulokset ja vaikuttavuus

Vaikutamme yhteiskuntaan alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti tekemällä saumatonta yhteistyötä sekä sisäisesti että ulkoisten kumppaniemme kanssa.

Vaikuttavassa korkeakouluyhteisössämme jokainen tieteenala ja koulutusala kykenee tunnistettavasti osallistumaan yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Hyödynnämme avointa julkaisutoimintaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Korkeakouluyhteisö seuraa jatkuvasti yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan konkreettisin, jatkuvasti parannetuin ja moniulotteisin mittarein. Ne ottavat huomioon korkeakouluyhteisön eri tieteenalojen lyhyen ja pitkän aikavälin tehtävät ympäröivän yhteiskunnan kestävässä kehityksessä.

Tutkimuksen arviointi Tampereen yliopistossa

Toteutamme säännöllisin väliajoin tutkimuksen kansainvälisen kokonaisarvioinnin saadaksemme yksityiskohtaista tietoa tutkimustoimintamme laadusta ja tieteellisestä vaikuttavuudesta suhteessa maailman tasoon. Kokonaisarviointien lisäksi toteutamme tarpeen mukaan suppeampia arviointeja strategisen suunnittelun ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Kirjastomme asiantuntijat tuottavat säännöllisesti erilaisia metriikkaan pohjautuvia katsauksia, joiden avulla seuraamme julkaisutuottavuuden ja julkaisujen laadun sekä vaikuttavuuden kehittymistä. Kaikessa metriikassamme pidämme huolta vastuullisuuden toteutumisesta, tuottamisesta hyödyntämiseen.

Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja seurata tutkijoidemme ja tutkimuksemme yhteiskunnallista vaikuttavuutta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Viimeisimmät tutkimuksen arvioinnit ennen yliopistojen yhdistymistä toteutettiin vuonna 2014 Tampereen yliopistossa ja vuonna 2017 Tampereen teknillisessä yliopistossa. Arviointien tuloksia on hyödynnetty myös uuden yliopiston strategisessa suunnittelussa, profiloinnissa ja päätöksenteossa.