Tulokset ja vaikuttavuus

Vaikutamme yhteiskuntaan alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti tekemällä saumatonta yhteistyötä sekä sisäisesti että ulkoisten kumppaniemme kanssa.

Vaikuttavassa korkeakouluyhteisössämme jokainen tieteenala ja koulutusala kykenee tunnistettavasti osallistumaan yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Hyödynnämme avointa julkaisutoimintaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Korkeakouluyhteisö seuraa jatkuvasti yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan konkreettisin, jatkuvasti parannetuin ja moniulotteisin mittarein. Ne ottavat huomioon korkeakouluyhteisön eri tieteenalojen lyhyen ja pitkän aikavälin tehtävät ympäröivän yhteiskunnan kestävässä kehityksessä.