Projekti

Tulevaisuuden kaupunkiympäristön energiaratkaisut

Projekti on monivuotinen yhteistyöhanke, jonka rahoittaa Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry ja hankkeen osapuolina ovat TTY:n Sähköenergiajärjestelmät ja TAMK:n Talotekniikan koulutus.

Rahoituksen käyttö jakaantuu kolmeen osaan: alan koulutuksen kehittäminen, aiheeseen liittyvien tutkimusaiheiden kokoaminen ja tutkimuksen toteutus sekä aiheeseen liittyvissä yhteistyöverkostoissa toimiminen ja kehittäminen.

Tavoite ja tehtävät

Tavoitteena on, että hankeyhteistyörahoituksella vahvistetaan meneillään olevaa, Tampereen seudulla tapahtuvaa sähköenergiajärjestelmien koulutuksen, tutkimuksen ja yh-teistyöverkoston kehittymistä. Erityisesti sitä käytetään toimenpiteisiin, joilla muuttuvan sähköenergiajärjestelmän älykkäitä ratkaisuja, erityisesti tulevaisuuden kaupunkiympäristössä, jalkautetaan rakentamisen ja käytön arkipäivään.

Rahoituslähde

Säätiö

Yhteyshenkilöt

Pirkko Harsia
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi