Hyppää pääsisältöön
Tribology

Tribologia ja koneenosat

Tutkimusryhmän painopistealueena on tribologia, joka tutkii kosketuspintojen välistä kitkaa, kulumista ja voitelua sekä niihin liittyviä vauriomekanismeja. Tämä antaa vahvan pohjan koneenosien ja konejärjestelmien analysointiin ja mitoitukseen niiden suorituskyvyn ja kestoiän suhteen sekä koneiden kunnonseurantaan ja diagnostiikkaan. Työmenetelminä ovat erilaisten kosketusilmiöiden numeerinen mallinnus ja koetoiminta, joka keskittyy laskentamallien verifiointiin sekä todellisten sovellusten testaukseen. Keskeisiä sovelluskohteita ovat laakerit, hammaspyörät ja kitkaliitokset (kitkaväsyminen), jotka liittyvät mm. polttomoottoreihin, mineraalien murskaukseen, and vaihteistoihin.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmän tavoite on tuottaa uutta tribologista tietotaitoa, johon perustuen voidaan kehittää edistyneitä koneenosia niiden suorituskyvyn ja kestoiän suhteen sekä niihin liittyviä kunnonseuranta- ja diagnostiikkamenetelmiä. Tutkimusaiheet perustuvat teollisuuden ongelmiin ja haasteisiin. Erityisen kiinnostuksen kohteena on määrittää kosketuksessa vaikuttavien mikroskooppisten tekijöiden vaikutus varsinaiseen makroskooppisella tasolla tapahtuvaan koneenosien mitoitukseen.

Toiminnan vaikuttavuus

Tasokas tribologinen kosketuksen suunnittelu parantaa koneiden energiatehokkuutta, tehotiheyttä ja luotettavuutta edistäen suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä.