Projekti

TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön (Arbete - kompetens - karriär)

TOTEEMI-hanke tutkii ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen.
Hankkeen tavoitteina on
1)   kehittää yritysten kykyä tunnistaa ajankohtaisia ja strategiaa edistäviä osaamisia sekä mahdollistaa niitä vastaavien koulutussisältöjen saatavuus ja toteutuminen kohdeyritykseen kytketyn osaamissopimusopiskelijan välityksellä.
2)   luoda osaamissopimuksen malli sekä yrityksen ja korkeakoulun välille että osaksi opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa, HOPSia.
3)  pilotoida osaamissopimusta ja sen käyttöönottoa.

Tavoite ja tehtävät

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on osahankkeessa kehittämässä ja pilotoimassa keinoja, jotka mahdollistavat yrityksiä tunnistamaan ja kehittämään omia osaamisiaan uudella tavalla ja samalla tukevat opiskelijalta edellytettyä osaamista.

TAMKin osahankkeessa luodaan ja pilotoidaan osaamissopimus korkeakouluopintoihin. Osaamissopimuksen tavoitteena on saada opiskelijan ja elinkeinoelämän osaamistarpeet kohtaamaan. Opiskelija kerryttää sellaisia osaamisia, jotka lisäävät kohdeyrityksen strategista osaamista ja kasvupotentiaalia. Osana osaamissopimusta kehitetään myös digitalisaatiota hyödyntäviä työkaluja kertyvän osaamisen seurantaan.

TAMKin osahanke edistää joustavien yksilöllisten opintopolkujen toteutumista sekä työn opinnollistamista. Opiskelija saa työelämän vaatimaa osaamista. Tulokset näkyvät koulutuksen parempana saatavuutena sekä osaamisen laadullisena kehittymisenä. Lisäksi hanke vähentää opintojen keskeyttämisiä ja lisää opiskelijan hyvinvointia.

Pitkällä aikavälillä osaamissopimuksen avulla valtakunnallisella tasolla työelämän ajantasaiset osaamistarpeet ja uudistumisen tarve osataan purkaa alan osaamisvaatimuksiksi ja osaamistarpeiksi opiskelijoille korkeakouluopinnoissa. Opiskelija toimii työelämän kehittäjänä ja samalla pitkällä aikavälillä autetaan yrityksiä kehittämään omaa erikoisosaamistaan, säilyttämään kilpailukykynsä sekä vahvistamaan kasvuaan. Lisäksi ammattikorkeakoulun henkilöstön osaaminen lisääntyy.

Hankkeessa ovat mukana TAMKin tekniikan yksiköt, ammatillinen opettajankoulutus ja useita pirkanmaalaisia yrityksiä.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat useat pirkanmaalaiset yritykset sekä TAMKin tekniikan koulutusten neuvottelukunnat ja TAMKin opiskelijakunta Tamko.

TOTEEMI on 18 korkeakoulun yhteishanke. Hankkeen totetuttajaverkoston muodostavat Humak, HAMK, JAMK, Xamk, Lamk, Lapin AMK, Laurea, Metropolia, Oamk, Saimaan AMK, SAMK, Savonia AMK, TAMK, Arcada ja Novia. Lisäksi tutkimusta hankkeessa tekevät Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto. Hankkeen päätoteuttaja ja koordinaattori on Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Linkkejä:
www-sivut: http://www.amktoteemi.fi/
Facebook: http://www.facebook.com/amktoteemi

Rahoituslähde

OKM kärkihanke

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Sirpa Levo-Aaltonen
sirpa.levo-aaltonen [at] tamk.fi