Projekti

TOITA - Maahanmuuttajien osaaminen työpaikoille

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen jälkeistä työllistymistä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeessa kehitetään koulutuksen palvelumalli, jota voidaan hyödyntää hankkeen päättymisen jälkeen uudenlaisena kotoutumiskoulutuksen muotona. Hanke vahvistaa yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä joustavaksi ja innovatiiviseksi tavoitteena työlllisyyden lisääminen. Lisäksi edistetään työyhteisöjen monikulttuurisuutta ja tarjotaan yrityksille mahdollisuus kansainvälistyä ja laajentua kansainvälisille markkinoille.

Tavoite ja tehtävät

Maahanmuuttajien osaaminen työpaikoille -hanke toteuttaa ja kehittää palvelumallin, jonka avulla maahanmuuttajataustaiset henkilöt integroituvat suomalaiseen työelämään. Hanke ajoittuu kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen ja edistää työttömien maahanmuuttajien työllistymistä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kotoutumiskoulutuksen käyneet maahanmuuttajat.  Heidän kotoutumisensa edistyy, kun työelämä- ja koulutusvalmiuksia tuetaan yksilöllisesti. Prosessin aikana huomioidaan työelämän ja yritysten odotukset ja toiveet. Hankkeen koulutusjaksoilla lisätään maahanmuuttajien työllistymisvalmiuksia ja kehitetään uraohjaussisältöjä.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat yritykset ja organisaatiot, jotka tarvitsevat kansainvälistymisen ja kasvunsa tueksi markkina-alueillaan sijaitsevien kohdemaiden kielten ja kulttuurien osaajia sekä toimialansa mahdollisia substanssiosaajia. Maahanmuuttajien kotoutuminen lisääntyy, kun heidän työelämä- ja koulutusvalmiuksiaan tuetaan yksilöllisesti ja huomioidaan myös yritysten ja työelämän odotukset. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat TE-toimisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Pirkanmaan yrittäjäjärjestöt, Tampereen kauppakamari, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, Tampereen Seudun uusyrityskeskus Ensimetri, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan kunnat ja projektissa mukana olevat pilottiyritykset.

Projektin aikana toteutetaan kaksi puolen vuoden mittaista koulutusjaksoa yhteensä noin 57 maahanmuuttajalle.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Marjo Harju
marjo.harju [at] tamk.fi