Projekti

TIETOVA: Tutkimustiedosta toimintaan ja vaikuttavuuteen: Strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentin arviointi

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta | Organisation sub unit: Hallintotieteet | Tieteenala: Hallintotiede

Tausta

Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineestä (STN) on muodostunut merkittävä ja keskeinen rahoitusmuoto yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevan tutkimuksen osalta. Ensimmäiset instrumentin kautta rahoitetut ohjelmat aloittivat toimintansa vuonna 2015. Toistaiseksi STN-rahoitusvälineen toimivuutta ja vaikuttavuutta ei ole kokonaisvaltaisesti arvioitu. Arvioinnin tuottama tieto on keskeistä etenkin rahoitusvälineen vaikuttavuuden kehittämisen kannalta, mutta myös rahoituksella aikaansaatuihin hyötyihin liittyvän tilivelvollisuuden todentamisen takia.

Tavoite ja tehtävät

TIETOVA-arviointihankkeen keskeisenä lähtökohtana ovat strategiselle tutkimukselle alun perin tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksessa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen. Arviointihankkeessa selvitetään, missä määrin strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimus on tuottanut yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvittavaa uutta tietoa, missä määrin tätä tietoa on hyödynnetty ja minkälaisia muita vaikutuksia strategisen tutkimuksen rahoitusvälineellä on vuosina 2015-2020 ollut.

Rahoituslähde

Valtioneuvosto

Yhteyshenkilöt

Hankkeen vastuullinen johtaja: professori Jussi Kivistö, jussi.kivisto [at] tuni.fi