Projekti

Tesoman miähet - Työelämän ulkopuolella olevien miesten työ- ja toimintakyvyn parantamisen yhteishanke Pirkanmaalla

Euroopan sosiaalirahasto

Tavoitteena on kartoittaa pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä sekä kehittää yhdessä heidän kanssaan heidän tarpeistaan lähteviä palveluja sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi.

Tavoite ja tehtävät

Tesoman miähet on työelämän ulkopuolella olevien miesten työ- ja toimintakyvyn parantamisen yhteishanke, joka toteutetaan vuosina 2015 – 2018 Tesoman alueella, Tampereella. Hankeen rahoitajana Euroopan sosiaalisrahasto (ESR). Hanke toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä Tampereen kaupungin, kolmannen sektorin toimijoiden kuten Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n, Harjun seurakunnan, sosiaali-, terveys- ja työllisyysalan asiantuntijoiden, työnantajien sekä kohderyhmän henkilöiden kesken. Hanketta hallinnoi Tampereen ammattikorkeakoulu(TAMK).

Hankkeessa kartoitetaan työttömien miesten toimintakykyä ja toiveita osallisuuden lisäämiseksi. Tulosten pohjalta hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään uudenlaisia pitkäaikaistyöttömien miesten tarpeista ja aktiivisuudesta lähteviä työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä edistäviä matalan kynnyksen palvelumalleja ja toimintamuotoja.

Hankkeen tehtävänä on täydentää ja vahvistaa monialaista yhteistyötä miesten työllistymisen edistämiseksi. Hankkeessa toteutetaan toimintaa, palveluja ja yhteistyötä tavoilla, jotka edistävät erityisesti pitkäaikaistyöttömien omaehtoista osallistumista ja työelämäosallisuutta. Tesoman alueen asukkaita, yrittäjiä ja kolmannen sektorin toimijoita haastetaan mukaan vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuullisuutta sekä kehittämään alueen palveluita osana Tampereen kaupungin Oma Tesoma -kehityshankkeen tavoitteita.

Hankkeessa luodaan uudenlainen moniammatillinen oppimisverkostoon pohjautuva
yhteistyömalli, joka on hyödynnettävissä koko Pirkanmaalla ja muualla Suomessa vastaavassa toimintaympäristössä.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Irma Salokoski
irma.salokoski [at] tuni.fi

Jussi Savolainen
jussi.savolainen [at] tamk.fi