Kehärata

TerraRail

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Rakennetun ympäristön tiedekunta | Organisation sub unit: Rakennustekniikka
Terra logo
Kiskoprofiilin mittausta radalla

TerraRail -tutkimusryhmä tutkii ratarakennetta. Osaamisalue kattaa rataan kohdistuvat kuormat ja radan rakenteet. Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa radanpitoon, jotta suunnitellut ratkaisut ovat pitkäikäisiä ja elinkaaritehokkaita. Toiminta koostuu kokeellisesta tutkimuksesta ja erilaisesta radan rakenteen toiminnan mallinnuksista ja simuloinneista. Lisäksi teemme kirjallisuusselvityksiä ja koulutamme uusia osaajia rautatiesektorille opinnäytteiden kautta.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

TerraRail tutkii raideliikenneväylien rakenteita pyrkien parantamaan radanpidon elinkaaritehokkuutta. Tutkimusalueeseen kuuluvat kaikki radan komponentit läpi radan rakenteen, pohjamaasta kiskoihin ja kalusto-raide-vuorovaikutukseen saakka.

Vahvuutemme on kokeellisessa tutkimuksessa, jota tehdään monipuolisilla järjestelyillä vaihdellen laboratoriomittakaavan materiaalianalyyseistä kenttämittauksiin ja täysimittakaavaisiin kuormituskokeisiin. Tutkimusmenetelmiä täydentävät rakenteiden toiminnan laskennalliset tarkastelut, simuloinnit sekä kirjallisuusselvitykset kansainvälisistä tutkimustuloksista.

TerraRail on osa tutkimuskeskus Terraa, joka jakautuu neljään toiminnallisesti keskenään limittyvään alaryhmään: TerraGeo, TerraRoad, TerraRail ja TerraDigi. Tutkimuskeskus Terran toiminnasta voi lukea lisää täältä: Tutkimuskeskus Terra

Ryhmän johtaja

Henkilöprofiili

Heikki Luomala

projektipäällikkö
Rakennetun ympäristön tiedekunta
Heikki Luomala

Yhteyshenkilö(t)