Projekti

Teachers' and Nursing Students' Competencies in Digital Nursing (SmartNu)

SmartNurse hankkeen tavoitteena on kehittää hoitotyön koulutusta päivittämällä opetussuunnitelmasisältöjä sekä opettajien pedagogista ja digitaalista osaamista liittyen digitaaliseen terveydenedistämiseen ja kroonisestisairaan hoidon ohjaukseen.

Tavoite ja tehtävät

SmartNurse hanke on marraskuussa 2020 alkanut kolmevuotinen Erasmus+ kapasiteetinvahvistamishanke. Hankkeessa kehitetään hoitotyön koulutusta digitaalisten terveydenedistämisen ja kroonista sairautta sairastavan potilaan ohjauksen osalta kumppanikorkeakouluissa Latinalaisessa Amerikassa.
SmartNurse hankkeessa, jota Tampereen ammattikorkeakoulu koordinoi, on lisäksi kuusi muuta korkeakoulua. El Salvdorista kumppani-instituutioita on kolme: El instituto Epecializado de Profesionales de Salud, Universidad Evangélica de El Salvador ja Universidad Gerardo Barrios. Kaksi meksikolaista kumppania ovat Autonomous University of Aguascalientes, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. TAMKin lisäksi Euroopasta hankkeeseen osallistuu Llublianan yliopisto Sloveniasta. SmartNurse hanke on itsenäinen jatkoprojekti DigiNurse ja DigiCare Asia hankkeille, ja hankkeen kautta DigiNurse verkosto laajenee edelleen.  
Hankkeessa luodaan yhdessä SmartNurse metodologia, jonka mukaisesti päivitetään hoitotyön koulutusohjelmia digitaalisten ja pedagogisten menetelmien osalta terveydenedistämisen ja perusterveydenhuollon sisällöissä. Tämä kehittämisprosessi sisältää kirjallisuuskatsauksia parhaista käytännöistä, webinaareja ja työpajoja sekä pilotointeja opetuksessa. Näiden kokemusten pohjalta tuotetaan SmartNurse suositukset. Hankkeen aikana kumppanit levittävät tietoa aktiivisesti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, jolloin kehitetty metodologia hyödyttää alueen hoitotyön koulutusta ja ammattilaisia laajasti.

Rahoituslähde

Erasmus+ Capacity Building (CBHE)

Yhteyshenkilöt

Annukka Huuskonen
annukka.huuskonen [at] tuni.fi