Projekti

Tasa-arvoa ja reformia

Projektin tavoite on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ammatillisessa koulutuksessa.

Tavoite ja tehtävät

Projektin tavoite on kehittää toimintatapoja, jotka edistävät tasa-arvoa ammatillisessa koulutuksessa. Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaitosten ja työpaikkojen välillä, jotta tasa-arvo toteutuu erityisesti työssä järjestettävässä koulutuksessa. Myös tasa-arvon suhde muihin yhdenvertaisuuden muotoihin otetaan projektissa huomioon.
Projekti on kaikkien viiden Suomen ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteishanke, jota koordinoi Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Kohderyhmiä ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, ammatillisten oppilaitosten henkilöstö laajasti (ml. johto), työnantajat ja työpaikkojen edustajat, jotka ohjaavat työssä järjestettävää koulutusta.
Projektissa tuotetaan ammatillisen koulutuksen ja työelämän toimijoille konsultatiivista ja osallistavaa tasaarvotyön
koulutusta. Koulutuksia toteutetaan oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Kehittämis- ja koulutustoiminnan pohjalta syntyneet mallit ja toimintatavat kootaan verkossa julkaistavaksi tasa-arvotyön oppaaksi opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien käytettäväksi oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

Rahoituslähde

OKM kärkihanke

Yhteyshenkilöt

Henna Kyhä
henna.kyha [at] tamk.fi