Henkilö kurkkaa hammasrattaan läpi
Tutkimuskeskus

Tampere Wear Center

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka | Tieteenala: Materiaalioppi

Tampere Wear Center on kulumistutkimukseen keskittyvä osaamiskeskittymä, jonka pääalueina ovat raskas abrasiivinen ja iskevä kuluminen sekä koneenosien tribologia. TWC tarjoaa asiakkailleen korkeatasoista materiaali- ja kulumistietoutta ja pystyy toimimaan asiantuntijana erilaisissa tribologiaan ja kulumisen hallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

TWC:n tehtävät ja osaamisalueet:

  • Toimii asiantuntijana kulumisen hallinnassa
  • Tehostaa materiaalien kulumiseen liittyvää tutkimustyötä sekä tarjoaa ratkaisuja yrityksille
  • Ylläpitää ja kehittää kulumistutkimukseen ja koneenosien tribologiseen tutkimukseen soveltuvaa laitekantaa
  • Verkostoitunut kansainvälisesti
  • Osallistuu kansainvälisiin projekteihin
  • Kaikkien keskeisten materiaaliryhmien asiantuntemus
  • Erityisosaamisalueina raskas abrasiivinen ja iskevä kuluminen sekä koneenosien tribologia.

TWC:n monipuolinen ja moderni tutkimusinfrastruktuuri sekä sen materiaalitekniikkaan ja kulumiseen erikoistunut tutkijaryhmä mahdollistavat pitkäjänteisen tieteellisen tutkimustyön sekä teollisuuden tarvitseman soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen.

Yhteyshenkilö(t)