Tampere software engineering, TASE

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Organisation sub unit: Tietotekniikka

Tutkimusverkosto keskittyy ohjelmistotuotannon käytännöllisiin näkökohtiin. Tutkimusverkon missiona on kehittää tehokkaita tapoja tuottaa korkealaatuisia ohjelmistoja ennustettavalla ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Verkoston näkökulmia ovat:

  • Tieto-ohjattu ohjelmistotuotanto  datan kerääminen ohjelmiston kehitysprosessista analyysia, päätöksentekoa ja prosessin kehittämistä varten.
  • Web. reunalaskenta ja pilvi: arkkitehtuuriratkaisut IoT-ohjelmistoille, mikropalvelut ja liukkaat ohjelmistot.
  • Teollisuuden tietotekniikan ja internet-sovellusten ohjelmistoarkkitehtuurit.
  • Testausmenetelmät.
  • Tietotekniikan opetustutkimus, tekniikan koulutus, opetustyökalut.

Tutkimusverkosto kehittää tehokkaita tapoja tuottaa korkealaatuisia ohjelmistoja ennustettavalla ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tutkimus sisältää:

  • tieto-ohjatun ohjelmistotuotannon
  • webin ja pilven, mukaan lukien IoT ja reunalaskenta
  • teollisuuden tietotekniikan ja verkkosovellusten arkkitehtuurit
  • testausmenetelmät
  • tekniikan opetustutkimuksen ja opetustyökalut

Läheinen yhteistyö teollisuuden kanssa takaa, että tutkimuksella ja opetuksella on käytännöllinen, teollisuuden arvostama sisältö. Tutkimustyön lisäksi ryhmällä on suuri opetusvastuu ja halu tuoda tutkimustulokset nopeasti osaksi opetusta.

 

Yhteyshenkilöt

Kari Systä

Professori

kari.systa [at] tuni.fi

+358 50 483 5496

 

Hannu-Matti Järvinen

Professori

hannu-matti.jarvinen [at] tuni.fi

+358 40 849 0741