natural language processing stuff with low contrast and brightness
Tutkimusryhmä

Tampere Natural Language Processing (NLP) Group - Luonnollisen kielen käsittely

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Monitieteinen tutkimusryhmämme työskentelee luonnollisen kielen käsittelyn parissa. Olemme kiinteässä yhteistyössä prof Jaakko Peltosen ja prof Kostas Stefanidiksen ryhmien kanssa.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimme erilaisia luonnollisen kielen käsittelyn ongelmia, kuten kysymys-vastausjärjestelmiä, tekstianalyysia, keskustelujärjestelmiä, ja tiedon louhintaa teksteistä.

Sovellusalueitamme ovat mm.

  • tiedonhaku
  • poliittisten tekstien analysointi
  • kerronnallisuuden ja ajanilmausten analysointi
  • tuotekuvauste suosittelu ja analysointi
  • luonnollisen kielen käyttöliittymä älykkäisiin tiloihin.

Teemme monitieteistä yhteistyötä eri alojen tutkijoiden kanssa, mm yhteiskuntatieteistä, humanistista tieteistä ja markkinoinnista.

Sovellamme sekä sääntöpohjaisia kuten kieliopillisia menetelmiä että koneoppimista ja tiedonlouhintaa.

 

Ryhmän johtaja

Henkilöprofiili

Jyrki Nummenmaa

professori, tietojenkäsittelyoppi, al. ohjelmistot, erit. hajautetut järj. tai ohj.kehitys
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta