Tutustu TKI-toimintaamme

TAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kohtaavat TAMKin asiantuntijoiden osaaminen, opiskelijoiden tuoreet ideat ja kumppaneiden kehittämistarpeet. Kehittämisprojekteja tehdään aidoissa toimintaympäristöissä, Living Labeissa.

Teemme yhteistyötä sekä yritysten että julkisen sektorin kanssa. Ratkomme sekä pieniä että suuria ongelmia. Pienistä opiskelijavetoisista kehittämisprojekteista voi rakentua isoja kokonaisuuksia.

Suuri osa TKI-projekteistamme on laajoja kehittämishankkeita, joita toteutamme yhdessä muiden korkeakoulujen, yritysten, julkisorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeissa kehitetään uusia, laaja-alaisia ratkaisuja alueellisiin ja valtakunnallisiin tarpeisiin. Samalla yritykset voivat kehittää omaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tulevaisuuden tarpeiden mukaiseksi.

Etsimme ratkaisuja, joilla kehitetään asiakkaiden liiketoimintaa. Ideoimme, kokeilemme ja toteutamme uusia tuotteita ja palveluja. Autamme pk-yrityksiä ideoiden kaupallistamisessa. Meille on myös tärkeää edistää uusien spin-off-yritysten syntymistä.

TAMKin vahva koulutusosaaminen on käytettävissä tuotteisiin ja palveluihin sisältyvien koulutuksellisten osioiden ja piirteiden kehittämiseen.

Yhteiskunnallinen näkökulma on keskeisesti mukana kaikessa TAMKin TKI-toiminnassa. TKI-toiminnalla tuetaan sekä TAMKin koulutustoimintaa että erityisesti Pirkanmaan elinkeinoelämää ja aluekehitystä.

Tärkeitä TKI-toimintamme rahoituslähteitä ovat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), ministeriöiden ohjelmat  sekä Business Finland.

Suuntaamme toimintaamme tulevaisuuden tarpeisiin vahvoilla osaamisalueillamme.

Avoin TKI-toiminta

Edistämme TKI-toiminnassamme Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjauksen mukaisesti vastuullista avointa tiedettä ja tutkimusta. Pyrimme siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa TKI-hankkeissa käytetyt menetelmät sekä syntyneet aineistot, tulokset ja tuotokset ovat yhteiskäyttöisiä ja avoimia.

Noudatamme hyviä aineistonhallintatapoja ja tieteellisiä käytäntöjä sekä toimimme vastuullisena kumppanina varmistaen tutkijoiden ja tutkittavien juridisen turvan. Olemme laatineet käytännön toimien tueksi avoimen tieteen toimenpideohjelman.

Avoimet toimintamallimme edistävät Tampereen ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä, tutkimuksen laatua sekä henkilöstön ammatillista verkostoitumista. Osallistumme aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen avoimen tieteen kehitystyöhön ja olemme mukana ammattikorkeakoulujen yhteisen toimintakulttuurin kehittämisessä.

Lue lisää Tutkimus- ja kehitystoiminnasta