Tutustu TKI-toimintaamme

TAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kohtaavat TAMKin asiantuntijoiden osaaminen, opiskelijoiden tuoreet ideat ja kumppaneiden kehittämistarpeet. Kehittämisprojekteja tehdään aidoissa toimintaympäristöissä, Living Labeissa.

Teemme yhteistyötä sekä yritysten että julkisen sektorin kanssa. Ratkomme sekä pieniä että suuria ongelmia. Pienistä opiskelijavetoisista kehittämisprojekteista voi rakentua isoja kokonaisuuksia.

Suuri osa TKI-projekteistamme on laajoja kehittämishankkeita, joita toteutamme yhdessä muiden korkeakoulujen, yritysten, julkisorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeissa kehitetään uusia, laaja-alaisia ratkaisuja alueellisiin ja valtakunnallisiin tarpeisiin. Samalla yritykset voivat kehittää omaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tulevaisuuden tarpeiden mukaiseksi.

Etsimme ratkaisuja, joilla kehitetään asiakkaiden liiketoimintaa. Ideoimme, kokeilemme ja toteutamme uusia tuotteita ja palveluja. Autamme pk-yrityksiä ideoiden kaupallistamisessa. Meille on myös tärkeää edistää uusien spin-off-yritysten syntymistä.

TAMKin vahva koulutusosaaminen on käytettävissä tuotteisiin ja palveluihin sisältyvien koulutuksellisten osioiden ja piirteiden kehittämiseen.

Yhteiskunnallinen näkökulma on keskeisesti mukana kaikessa TAMKin TKI-toiminnassa. TKI-toiminnalla tuetaan sekä TAMKin koulutustoimintaa että erityisesti Pirkanmaan elinkeinoelämää ja aluekehitystä.

Tärkeitä TKI-toimintamme rahoituslähteitä ovat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), ministeriöiden ohjelmat  sekä Business Finland.

Suuntaamme toimintaamme tulevaisuuden tarpeisiin vahvoilla osaamisalueillamme.