Painoalat

TAMKin painopistealat

Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistealoilla yhdistyvät Tampereen ammattikorkeakoulun vahvat osaamisalueet ja toimintaympäristön muuttuvat tarpeet.

Tavoittelemme kansallista huippua edustavaa ja kansainvälisesti merkittävää tutkimus- ja kehitystoimintaa, jossa sovellamme uusinta tutkimustietoa työelämälähtöisesti. Modernit oppimis- ja innovaatioympäristöt sekä toiminta arjen keskellä aidoissa ympäristöissä ovat keskeinen osa toimintaamme.

Painopistealat

Oppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa

Monimutkaistuva ja jatkuvasti uusia osaamisia tarvitseva työelämä vaatii korkeakouluja kehittämään malleja ja työkaluja. 

Tutustu

Uusien teknologioiden hyödyntäminen

Teknologiakehitys tuo jatkuvasti tarjolle uusia työkaluja, laitteita ja innovaatioita, joista saadaan teknologisia ratkaisuja kehittämistarpeisiin. 

Tutustu

Ekologiset innovaatiot ja sosiokulttuuriset haasteet

Ympäristöä suojelevat, materiaalitehokkuutta lisäävät ja muut vastaavat toimet vahvistuvat, mutta ne tarvitsevat kylkeensä ihmisten ja laajemmin yhteiskunnallisen toiminnan muutosta. 

Tutustu