Painoalat

TAMKin painoalat

Tutkimus- ja kehitystoiminnan painoaloilla yhdistyvät Tampereen ammattikorkeakoulun vahvat osaamisalueet ja toimintaympäristön muuttuvat tarpeet.

Tavoittelemme kansallista huippua edustavaa ja kansainvälisesti merkittävää tutkimus- ja kehitystoimintaa, jossa sovellamme uusinta tutkimustietoa työelämälähtöisesti. Modernit oppimis- ja innovaatioympäristöt sekä toiminta arjen keskellä aidoissa ympäristöissä ovat keskeinen osa toimintaamme.

Painoalat

Älykkäät koneet ja laitteet

Kehitämme älykkäitä ratkaisuja, prosesseja ja palveluita innovatiivisin menetelmin hyödyntämällä uusinta teknologiaa ja materiaaleja sekä digitalisaation tuomia poikkitieteellisiä mahdollisuuksia.

Tutustu

Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö

Luomme ja ylläpidämme hyvää elinympäristöä. Edistämme uutta liiketoimintaa sekä hyödynnämme digitalisaatiota ja uusia teknologioita.

Tutustu

Kehittyvä pedagoginen osaaminen

TAMK haluaa tarjota opiskelijoille parhaat oppimismahdollisuudet, mikä edellyttää jatkuvaa, korkeatasoista ja asiantuntevaa pedagogista kehittämistä. Tämän tavoitteen eteen teemme työtä.

Tutustu

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit

Keskitymme erityisesti digitalisoituviin hyvinvointipalveluihin sekä väestön ikääntymisen tuomien haasteiden ratkaisemiseen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Tutustu

Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta

Olemme yrittäjyyskoulutuksen innovaattori, kehittäjä sekä uudistaja. Uudistamme korkeakoulutusta, innovoimme uusia toiminnallisia koulutuskonsepteja ja kehitämme alueen yritysten liiketoimintaa.

Tutustu