Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta

Olemme yrittäjyyskoulutuksen innovaattori, kehittäjä sekä uudistaja. Uudistamme korkeakoulutusta, innovoimme uusia toiminnallisia koulutuskonsepteja ja kehitämme alueen yritysten liiketoimintaa.

TAMK on yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan aktiivinen ja monialainen kehittäjä, joka on korkeakoulujen eturivissä kehittänyt uusia, merkittäviä yrittäjyyskoulutuskonsepteja. Olemme mukana myös monissa yrittäjyyden ja liiketoiminnan kärkihankkeissa.

Tarkoituksenamme on lisätä tietämystä yrittäjyydestä ja liiketoiminnasta Pirkanmaalla, auttaa asiakasyrityksiämme uudistamaan liiketoimintaansa sekä synnyttää osaavia yrittäjiä 2020-luvun globaaliin ja digitalisoituvaan liiketoimintaympäristöön.

Erityisesti painotamme asiakaskeskeistä toimintaa, jatkuvaa arvonluontia, elämyksellisyyttä, verkostomaisia toimintatapoja sekä hankkeita, jotka mahdollistavat pienten yritysten kehittämisen. Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä yhteistyössä kumppanikorkeakoulujemme ja verkostojemme kanssa.

Painopisteet

Tarjoamme monialaista osaamista sekä TKI-yhteistyötä seuraavilla painopistealueilla:

Yrittäjyys ja innovaatiot

Olemme jo yli 15 vuoden ajan käyttäneet tiimivalmennusta työvälineenä yrittäjyyden oppimiseen, ja olemme jakaneet osaamistamme lukuisissa hankkeissa. Meillä on asiantuntijuutta myös yksilövalmennuksesta. Yrittäjyys- ja innovaatio-osaamisen avulla voidaan uudistaa koulutusta, tukea yritysten muutosprosesseja tai edistää yrittäjyyttä. TAMKissa synnytettyjä koulutusinnovaatioita ovat muun muassa Proakatemia, Y-kampus sekä Kykylaakso. Y-kampuksen palvelukonsepti on otettu käyttöön koko Tampereen korkeakouluyhteisössä, toimitilat löytyvät kaikilta pääkampuksilta.

Elämyksellisyys ja pelillisyys

Elämys on moniaistinen, merkittävä ja unohtumaton kokemus, joka tuottaa kokijalleen kokemuksen muutoksesta. Kuinka asiakkaalle tuotetaan tällainen elämys vailla vertaa? Kuinka uudistua tarinoiden, muotoilun, palvelumuotoilun, pelillisyyden ja pelien keinoin? TAMKissa on osaamista sekä median ja taiteen että peliosaamisen kentällä.

Aineeton arvonluonti

Aineeton pääoma muodostuu esimerkiksi yrityksen tiedosta ja osaamisesta, yrityksen suhteista asiakkaisiin ja kumppaneihin sekä yrityskulttuurista. Tieto ja osaaminen ovat modernien yritysten suorituskyvyn perusta. Aineeton pääoma, kyky johtaa tietämystä sekä jatkuva uudistumiskyky ovat yrityksille ensiarvoisen tärkeitä. Näiden asioiden ymmärtäminen ja hyödyntäminen ovat ratkaisevassa asemassa, kun pyritään edistämään yritysten kilpailukykyä. TAMKissa tehdään käytännönläheistä arvonluontitutkimusta yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa. Kehitämme myös esimerkiksi yritysten esimiestyötä sekä oppimiskäytäntöjä.

Pk-yritysten liiketoiminnan uudistaminen

Hallittu kasvu on haaste. Teemme yhteistyötä kehittäjä- ja hanketoimijoiden sekä yrittäjien ja yritysten kanssa kehittääksemme työkaluja, jotka keskittyvät talouden seuraamiseen ja hallintaan. Projektijohtaminen on ollut jo pitkään palkittua ydinosaamistamme. Teemme myös työtä esimerkiksi yritysten liiketoimintamallien uudistamisen ja palvelumuotoilun sekä myynnin ja markkinoinnin parissa.

Ota yhteyttä

Tiina Koskiranta
Lehtori
TAMK Proakatemia
p. 050 351 8129
tiina.koskiranta [at] tamk.fi