Uusien teknologioiden hyödyntäminen

Teknologiakehitys tuo jatkuvasti tarjolle uusia työkaluja, laitteita ja innovaatioita, joiden hyöty työelämässä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla syntyy vasta, kun teknologiaa osataan hyödyntää, ja siitä saadaan teknologinen ratkaisu työelämän kehittämistarpeisiin. Tämä koskettaa tiiviisti kaikkia työelämän alueita ja vaatii monialaista osaamisten yhdistelmää niin hanketoiminnassa, yritysyhteistyössä kuin myytävien palveluiden ja koulutuksen kehittämisessä. Erityisesti data-analytiikan, tekoälyn ja tietoteknisten ratkaisujen hyödyntäminen ovat esimerkkejä tästä toiminnasta. Lisäksi TAMKin innovaatioalustojen FieldLabin ja Sote Virtual Labin liitos tähän on vahva.

Ota yhteyttä:

Kirsi Viskari
Vararehtori | TKI ja maksullinen palvelutoiminta
TAMK Plus
p. 0400 376 420
kirsi.viskari [at] tuni.fi