Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit

Tutkimus- ja kehitystoimintamme keskittyy erityisesti digitalisoituviin hyvinvointipalveluihin sekä väestön ikääntymisen tuomien haasteiden ratkaisemiseen, yhteistyössä alan yritysten ja julkisorganisaatioiden kanssa.

Tarjoamme monialaista osaamista sekä TKI-yhteistyötä seuraavilla painopistealueilla:

Digitalisaatio ja pelillisyys

Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään terveyden edistämisessä, hoito- ja palvelukonseptien kehittämisessä sekä itsehoidossa ja -mittaamisessa. Kansalaisten oma rooli tulee jatkossa korostumaan. Pelillisyys tarjoaa välineitä oppimiseen, kuntoutumiseen ja omahoitoon. Digitalisaatio tarjoaa kasvavia kansainvälistymis- ja liiketoimintamahdollisuuksia. TAMK tuo TKI-toimintaan vahvaa peliosaamista, terveys- ja liiketoimintaosaamista ja asiakasymmärrystä.

Ikääntyminen ja kotiin vietävät palvelut

Tavoitteenamme on aktiivinen ja terve ikääntyminen. Painopisteinä ovat kotihoidon kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen sekä kulttuurin, luonnon, ravitsemuksen ja liikunnan hyvinvointivaikutukset. Uudet asiakasryhmät, kuten esimerkiksi "kolmasikäläiset" ja muistisairaat, synnyttävät uusia palvelutarpeita ja liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. TAMKin monialainen osaaminen tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja ajankohtaisiin teemoihin, kuten elinkaariasumiseen sekä hyvinvointi- ja seniorirakentamiseen.

Asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys ja osallisuus

Kehitämme palvelujen laatua ja toimijoiden osaamista asiakaslähtöisesti, yhteistoiminnallisesti ja osallisuutta tukien. Toiminnan kehittämisessä käytämme TAMKin monialaista osaamista. Hyödynnämme muun muassa kulttuurialan, sosiaali- ja terveysalan, ICT-alan, tekniikan sekä liiketalouden soveltavaa tutkimusta. Kansainvälisen yhteistyön kautta saamme vertailutietoa ja kumppaneita projekteihin.

Työhyvinvointi ja tuottavuuden edistäminen

Tuottavuuden edistäminen on hallitusohjelman kärkihankkeita. Työhyvinvointi kasvaa ja organisaation tuottavuus lisääntyy, kun työntekijöitä kannustetaan ja rohkaistaan omien kykyjen käyttöön sekä luodaan vaikuttamismahdollisuuksia osallistavan johtamisen keinoin. Ajankohtaisia teemoja ovat myös työurien pidentäminen ja ikäjohtaminen.

Ota yhteyttä

Tarja Heinonen
Kehittämispäällikkö, TKI-palvelut
p. 050 568 5354
tarja.heinonen [at] tamk.fi