Kehittyvä pedagoginen osaaminen

TAMK haluaa tarjota opiskelijoille parhaat oppimismahdollisuudet, mikä edellyttää jatkuvaa, korkeatasoista ja asiantuntevaa pedagogista kehittämistä. Tämän tavoitteen eteen teemme työtä.

Tehtävämme on kehittää ja tutkia ammatillista toisen ja korkea-asteen koulutusta, ammatillisesti orientoitunutta pedagogiikkaa ja korkeakoulupedagogiikkaa, työelämäläheisiä oppimisympäristöjä sekä opettajien osaamista kansallisesti ja kansainvälisesti.

Haluamme tukea ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen opettajia, tiimejä, johtoa ja verkostoja toimimaan innovatiivisesti, tehokkaasti ja työelämäsuuntautuneesti. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme mukana hankkeissa, teemme soveltavaa tutkimusta, kehitämme omaa toimintaamme ja olemme aktiivisia kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Painopisteet

Tarjoamme monialaista osaamista sekä TKI-yhteistyötä seuraavilla painopistealueilla:

Kehittyvä opettajuus

Tutkimme ammatillisesti orientoitunutta opettajuutta ja opettajuuden muutosta sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä prosessina.  Tarkastelemme opettajuutta myös yhteiskunnallisena muutosvoimana. Koulutus on suurten muutosten kohteena, ja opettajien pedagoginen osaaminen on avainasemassa, kun muutoksia toteutetaan ammatillisella toisella asteella ja korkeakouluissa. Katso video.

Opiskelijakokemus

Opiskelijakokemuksen tutkiminen on uusi tapa auttaa oppilaitoksia kehittämään prosessejaan ja palvelujaan kokonaisvaltaisesti. Opiskelijakokemus kattaa kaikki korkeakoulun toiminnot. Kokemusta tutkimalla voidaan tukea korkeakouluyhteisön kehittämistä laaja-alaisesti. TAMKissa on tutkittu aloittavien opiskelijoiden opiskelijakokemusta kuin myös opettajien ja muun henkilökunnan käsitystä opiskelijoiden opiskelijakokemuksesta.

Oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikka on uusi kehittämisalueemme, jonka mahdollisuuksiin perehdymme erityisesti oppimisen ohjaamisen ja tukemisen näkökulmista. Digitaaliset oppimisympäristöt tuottavat paljon tietoa, jota voidaan käyttää hyödyksi pedagogisessa kehittämisessä. Oppimisanalytiikka mahdollistaa opiskelijan digitaalisen jalanjäljen analysoinnin ja antaa uusia välineitä pedagogiseen kehittämiseen.