Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö

Luomme ja ylläpidämme hyvää elinympäristöä. Edistämme uutta liiketoimintaa sekä hyödynnämme digitalisaatiota ja uusia teknologioita.

Keskeisiä teemoja tutkimus- ja kehitystoiminnassamme ovat toimivat kokonaisratkaisut, energiatehokkuus ja elinkaaritalous, terveelliset ja turvalliset sisäolosuhteet, kiertotalous ja resurssitehokkuus sekä ympäristön ja rakennusten mittaus ja monitorointi. Teemme yhteistyötä alan toimijoiden kanssa ja yhdistämme eri alojen asiantuntemusta.

Painopisteet

Tarjoamme monialaista osaamista sekä TKI-yhteistyötä seuraavilla painopistealueilla:

Toimivat kokonaisratkaisut

Tutkimme taloteknisen kokonaisuuden toimivuutta sekä teknisten ratkaisujen yhteensopivuutta. Tietomallintamisen avulla voidaan varmistaa rakennusten suunnitteluvaiheessa, että rakennustuotteet, rakennusosat ja tekniset järjestelmät sopivat yhteen. Myös uuden rakennuksen energiankulutus voidaan optimoida tietomallinnuksen sekä olosuhde- ja energiankulutussimuloinnin avulla.

Energiatehokkuus ja elinkaaritalous

Arvioimme rakennusten energiatehokkuutta, määritämme korjaustoimenpiteiden takaisinmaksuaikoja sekä tutkimme hajautettua energiantuotantoa ja uusiutuvaa energiaa. TAMKiin on rakennettu oppimisympäristö, joka käsittää muun muassa maalämpöjärjestelmän sekä aurinko- ja tuulivoimalat. Oppimisympäristössä tutkitaan kysymyksiä, jotka liittyvät paikalliseen energiantuotannon hyödyntämiseen.

Terveelliset ja turvalliset sisäolosuhteet

Tutkimme ja kehitämme rakennusten esteettömyyttä ja toiminnallisuutta sekä sisäilmaan ja valaistukseen liittyviä tekijöitä. Sisäolosuhdetutkimukseen kuuluvat myös rakennusfysikaaliset mittaukset, kuten esimerkiksi rakennusmateriaalien päästöjen mittaaminen.

Kiertotalous ja resurssitehokkuus

TAMKissa on kiertotalouden osaamista esimerkiksi seuraavilla alueilla: kaupunkiviljely, kierrätyslannoitteiden ja rakennusjätteiden hyötykäyttö, biohajoavuuden tutkimus sekä kiertotalouteen liittyvän liiketoiminnan kehittäminen. Osallistumme muun muassa paikallisten pilottikohteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Resurssitehokkuuden alueella meitä kiinnostaa esimerkiksi kestävä kaupunkirakentaminen, teollisuuden sivutuotteiden uudet hyödyntämismahdollisuudet sekä energiajärjestelmän resurssitehokkuus.

Ympäristön ja rakennusten mittaus, monitorointi

TAMKin laboratorioissa on monipuolisia mittalaitteita rakennusten ja ympäristön yksittäisiä mittauksia sekä jatkuvaa seurantaa varten. Mittaamme rakenteita ja maastoa esimerkiksi tietomallinnuksen, 3D-laserskannauksen ja koneohjausmallin avulla. Teemme myös rakennusten kunto- ja energiakatselmuksia.

Ota yhteyttä

Eero Nippala
Lehtori, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
p. 040 546 0174
eero.nippala [at] tamk.fi